Ingen erstatning for langsom udrykning

Vestre Landsret har netop afgjort, at Falck ikke skal betale erstatning efter en meget omtalt sag i Randers, hvor der gik næsten tyve minutter før ambulancen nåede frem til en kvinde med hjertestop. Kvinden befandt sig kun tre minutters kørsel fra det lokale sygehus, og der var tre ledige ambulancer i byen.

Imidlertid kunne Falcks vagtcentral ikke få kontakt med ambulancerne.

Retten slog fast, at Falck i visse tilfælde vil kunne idømmes erstatning, hvis konkrete udrykninger er for langsomme, men i dette tilfælde vurderede retten, at kvinden ikke kunne være reddet – selv hvis ambulancen havde været fremme indenfor normal, gennemsnitlig responstid. Enkemanden, der havde anlagt den civile erstatningssag, skal betale 42.000 kr. i sagsomkostninger.

Annonce