Responce vinder stort udbud af læge- og akutbilsdrift

Fra næste år bliver Responces aktiviteter væsentligt udvidet. Det Horsens-baserede selskab har nemlig vundet et udbud, der omfatter driften af tre akutlægebiler og en akutbil. Det er Responces første store kontrakt siden overtagelsen af ambulancekørslen i Horsens-området, og allerede fra 1. januar 2013 kommer der til at stå Responce på siden af akutlægebilerne i Herning, Silkeborg og Viborg, mens akutbilen i Skive overgår til Responce fra 1. april 2013.

Det er Region Midtjylland, som har sendt driften af de fire præhospitale enheder i udbud, og Responce har afgivet et tilbud, som er mere økonomisk fordelagtigt end tilbuddet fra Falck, som i dag står for driften af alle fire enheder, idet akutlægebilen i Herning dog er en nyskabelse, hvor en redder- og sygeplejerskebemandet akutbil omdannes til akutlægebil.

Samtidig med at Responce har vundet den nye kontrakt, gennemfører selskabet en væsentlig omlægning af kapitalstrukturen. Selskabets gæld på i alt 14,2 mio. kr. til ejerne konverteres således til 1,4 mio. kr. i aktiekapital, hvorved Responce i alt får en aktiekapital på 2,7 mio. kr. Det indebærer også, at Responce ikke længere har egentlig gæld – og at selskabets egenkapital er gået fra et minus på 13 mio. kr. ved årsskiftet til nu at være positiv. Det styrker Responce væsentligt frem mod de kommende udbud af den regionale ambulancekørsel.

Annonce