Kun lille aktivitetsstigning i august – men stadig kraftig stigning i mistede 112-opkald

I sagen om mistede 112-opkald på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral har regionen hidtil henvist til, at der i juni og juli var en meget stor og uventet stigning i antallet af 112-opkald. Og det er da også rigtigt. Men i august var der ikke længere samme kraftige stigning. Nye tal viser imidlertid, at der i august stadig var næsten præcis det samme antal mistede 112-opkald som i juni og juli.

De seneste uger har der været kraftig kritik af Region Hovedstadens Akutberedskab, efter at det er kommet frem, at der i sommermånederne har været tusindvis af 112-opkald, som ikke kunne viderestilles fra alarmcentralen til regionens AMK-vagtcentral, fordi AMK-vagtcentralen ikke tog telefonen, når alarmcentralen forsøgte at viderestille et akut opkald.

Region Hovedstadens Akutberedskab har erkendt, at der i sommermånederne var væsentligt flere mistede opkald end normalt. Men regionen har henvist til, at forklaringen er, at der indløb væsentligt flere 112-opkald end normalt – og at det har sat AMK-vagtcentralen under et uventet pres.

Stigning i juni og juli – men mindre i august

Ser man på tallene, så er det da også korrekt, at presset har været stort i juni og juli.

I juni 2021 var der 14.130 akutte opkald til AMK-vagtcentralen. Det svarer til en aktivitetsstigning på 28 pct., hvis der sammenlignes med 2020. Det skal ses i forhold til, at der i 2020 var et fald på 6 pct., mens der i 2019 var et fald på 2 pct. I juni 2021 var konsekvensen, at 1.596 opkald ikke blev besvaret af AMK-vagtcentralen.

I juli 2021 var der 13.832 opkald, svarende til en stigning på hele 35 pct. Også her havde der i de to forudgående år været fald, nemlig på henholdsvis 5 pct. og 1 pct. I juli 2021 var konsekvensen, at 1.583 opkald ikke blev besvaret af AMK-vagtcentralen.

I august begynder regionens forklaring imidlertid at halte. Her var der nemlig tale om en langt mindre stigning, idet der blev modtaget 11 pct. flere opkald. Det er altså kun omkring en tredjedel af stigningen i juni og juli. Samtidig er det en stigning, som ikke er væsentligt højere end i 2020, hvor der i august blev modtaget 7 pct. flere opkald. Alligevel var antallet af ubesvarede 112-opkald i august på samme høje niveau som juni og juli, idet 1.498 opkald ikke blev besvaret af AMK-vagtcentralen.

Sammenlignet med august 2020 modtog AMK-vagtcentralen i august 2021 i alt 1.423 flere opkald. Men der var 1.008 flere mistede opkald end i august 2020. Det svarer altså til, at godt 70 pct. af de ekstra opkald, som indløb i august 2021, ikke blev besvaret.

Syv utilsigtede hændelser

Samtidig viser nye oplysninger fra Region Hovedstadens Akutberedskab, at der i år – indtil videre – er blevet indrapporteret syv utilsigtede hændelser, som omhandler forløb, hvor der har været mistede opkald. Det er hændelser, hvor medarbejdere på AMK-vagtcentralen har vurderet, at der enten er sket skade på en patient eller har været risiko for en sådan skade.

Akutberedskabets ledelse har dog ved en gennemgang af hændelserne ”umiddelbart vurderet”, at forsinkelserne i de pågældende tilfælde ikke har haft behandlingsmæssige konsekvenser.

Giver forsinkelse i hjælpen

De mistede opkald er opkald, hvor personalet på alarmcentralen ikke opnår kontakt til AMK-vagtcentralen inden for 22 sekunder (for opkald fra alarmcentralen hos Hovedstaden Beredskab) eller 29 sekunder (for opkald fra Rigspolitiets to alarmcentraler).

I de situationer bliver personalet ved Hovedstadens Beredskab eller Rigspolitiet på linjen med borgeren og forsøger at opnå kontakt igen. Hvis regionens AMK-vagtcentral heller ikke kan modtage opkaldet anden gang, sker respons på baggrund af den elektroniske blanket, som altid sendes fra alarmcentralen til vagtcentralen med oplysninger om opkaldet, inklusiv adresse og telefonnummer og hvad sagen formodes at dreje sig om. I akutte tilfælde kontaktes regionens 112-vagtleder desuden telefonisk bag om vagtcentralen.

Vagtcentralen kan på baggrund af den elektroniske blanket vælge straks at sende en ambulance afsted – også inden, der er ringet tilbage til borgeren. Der vil dog opstå en forsinkelse i forhold til muligheden for at vejlede den borger, der har ringet 112, om relevant førstehjælp, ligesom udkald af hjerteløbere bliver forsinket.

Region Hovedstaden illustrerer forløbet således:

Annonce