Falck klager over ambulanceudbud i Region Syddanmark

Klagenævnet for Udbud skal nu vurdere, om alt er gået rigtigt til i Region Syddanmarks udbud af ambulancekørslen. Det er Falck, som har indgivet en klage, fordi redningskorpset undrer sig over regionens karaktergivning – blandt andet påpeger Falck, at hvis Region Syddanmark havde givet Falcks leveringsikkerhed samme karakter som Region Midtjylland, så havde Falck vundet hele udbuddet.

Hos Falck lægger man ikke skjul på, at der ikke er de store forhåbninger om, at Klagenævnet for Udbud vil ændre Region Syddanmarks afgørelse om, at BIOS og Responce vandt udbuddet. Karaktergivningen i et udbud er nemlig i høj grad et skøn, og det skøn tilsidesætter klagenævnet sjældent.

Falcks klage skyldes, at man i redningskorpset er uforstående over for, at Falck og dets medarbejdere ikke får højere karakterer for leveringssikkerhed og kvalitet – ikke mindst i lyset af vurderingen fra udbud i andre regioner. Derfor vil Falck nu have en uafhængig instans til at kigge nærmere på udbuddet. ”Vi kan ikke være andet bekendt over for vores medarbejdere end at forsvare deres indsats og kompetencer samt kæmpe for deres arbejdspladser”, siger Falcks redningsdirektør, Lars Vester.

Kunne have vundet på leveringssikkerhed

På trods af det, som Falck selv betegner som ”åbenlyse soliditetsmæssige og operationelle forskelle”, blev Falck kun vurderet cirka 2,5% højere på kriteriet ”Leveringssikkerhed” end det hollandske selskab BIOS, der vandt tre af de fire geografiske ambulanceområder i udbuddet. Samtidig blev Falcks leveringssikkerhed vurderet lavere end Responce, der vandt det fjerde område.

Det er først og fremmest disse vurderinger, som undrer Falck, og redningskorpset henviser til positionen som verdens største internationale ambulanceleverandør med hundredevis af ambulancekontrakter verden over og en egenkapital på over 2,5 mia. kr. i det bydende selskab. Til sammenligning har BIOS og Responce hver kun én ambulancekontrakt og ret spinkle egenkapitaler.

Falck påpeger, at man i Region Syddanmark råder over mere end 700 ambulancereddere, et fuldt udbygget stationsnetværk, velafprøvede IT-systemer med mere. Hverken BIOS, der fortrinsvis driver taxakørsel i Holland, eller danske Responce har i sagens natur nogen form for organisation i regionen. ”På den baggrund har vi vanskeligt ved at forstå, at Falck ikke vurderes markant højere end de øvrige bydere”, siger Lars Vester.

Lars Vester oplyser, at hvis Falck havde fået samme vurdering på ”Leveringssikkerhed”, som ved Region Midtjyllands lignende udbud for godt et halvt år siden, ville Falck alene på det grundlag have vundet samtlige fire områder i Region Syddanmark.

Lavere kvalitet end hos Responce

Også hvad angår kriteriet ”Kvalitet” vækker karaktergivningen undren hos Falck. På en skala fra 0 til 5 har Falck fået karakteren 3,54, hvilket er cirka et halvt point højere end BIOS og cirka et halvt point lavere end Responce. Eksempelvis hæfter Falck sig ved, at Responce har fået en højere karakter end Falck for kvaliteten af sit mandskab – på trods af, at Responce kun kan etablere en ambulancetjeneste i Region Syddanmark ved at forsøge at ansætte Falcks ambulancereddere.

”Samtlige vores reddere har de seneste fem år knoklet for at levere korte responstider i Region Syddanmark, og hvert år er det lykkedes at levere bedre responstider end krævet i den nuværende kontrakt med regionen. Dette bevis på høj kvalitet er slet ikke kommet til udtryk i karaktergivningen”, siger Falcks regionsdirektør i Syddanmark, Niels Thorup.

Til sammenligning modtog Falcks eksisterende ambulancetjeneste på kriteriet kvalitet en karakter på 9,2 på en skala fra 0 til 10 ved Region Midtjyllands ambulanceudbud i december 2013.

Annonce