Løbslæger har pligt til at kontrollere ambulancefolks uddannelsesbeviser

Når private ambulancefirmaer stiller med en ambulance til motorløb, så skal den lovpligtige løbslæge kontrollere ambulancefolkenes uddannelsesbeviser for at sikre, at ambulancen er bemandet med en ambulancebehandler og en ambulanceassistent. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed efter flere sager med uregelmæssigheder i forbindelse med nogle private ambulancefirmaers deltagelse ved motorløb.

I 2015 konstaterede Styrelsen for Patientsikkerhed uregelmæssigheder i forbindelse med nogle private ambulancefirmaers deltagelse ved nogle motorløb på bane med offentlig adgang.

Styrelsen har på den baggrund blandt andet fundet anledning til at præcisere hvilke forpligtelser, som løbslægen har. Præciseringen er sket via et brev til Dansk Automobil Sports Union (DASU), som varetager rådgivningen af de enkelte arrangører inden for 4-hjulet motorsport. Arrangørerne skal ifølge bekendtgørelse nr. 659 af 11. juni 2010 om afholdelse af motorløb på bane sørge for, at der er en læge og en ambulance til stede ved motorløbet.

Løbslægen har som øverste faglige niveau et særligt ansvar for at sikre sig, at rammen for det tilstedeværende sundhedsfaglige beredskab er organiseret forsvarligt og gældende regler overholdes. Løbslægen skal som led i dette blandt andet kontrollere, at ambulancen som minimum er bemandet med en ambulanceassistent og ambulancebehandler. Det skal som udgangspunkt ske ved at se en kopi af mandskabets uddannelsesbeviser, men kan undtagelsesvist også ske ved at tage kontakt til ambulancefirmaets korpslæge, hvis en sådan er tilknyttet.

Annonce