Mange ambulancereddere anmelder ikke vold og trusler

I 2020 registrerede Hovedstadens Beredskab 25 arbejdsskader, som var knyttet til vold og trusler, samt 26 nærvedhændelser, der var knyttet til vold og udadreagerende patienter. Men samtidig viser en undersøgelse i beredskabets ambulancetjeneste, at 57 pct. af ambulanceredderne undlader at rapportere om vold og trusler, mens 65 pct. undlader at politianmelde.

I 2020 registrerede Hovedstadens Beredskab i alt 153 arbejdsskader og 80 nærvedhændelser. Af de 153 registrerede arbejdsskader var 25 relateret til vold og trusler, mens 22 var relateret til arbejdsrelateret smitte med COVID-19. 26 af de 80 registrerede nærvedhændelser var relateret til trusler om vold og udadreagerende patienter.

Året før, i 2019, blev der i Hovedstadens Beredskab registreret 111 arbejdsskader, og der var således i 2020 en stigning i antallet af arbejdsskader på 42, hvoraf 22 skyldes COVID-19. I 2019 blev der desuden registreret 77 nærvedhændelser, og der ses således også en lille stigning der.

Vil undersøge manglende indrapportering

Hovedstadens Beredskab nedsatte i 2019 en arbejdsgruppe bestående af arbejdsmiljøkoordinatoren, en korpsambulancemester og en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsgruppen har nu undersøgt omfanget af situationer, hvor ambulanceredderne ikke politianmelder eller indrapporterer hændelser.

Undersøgelsen viser, at 57 pct. af ambulanceredderne havde undladt internt at indrapportere hændelser med vold eller trusler, mens 65 pct. havde undladt at politianmelde hændelser. Arbejdsgruppen vil nu undersøge de specifikke årsager til, at medarbejdere ikke indrapporterer eller politianmelder hændelser.

Undersøger effekt af natarbejde

På arbejdsmiljøområdet har Hovedstadens Beredskab endvidere fokus på medarbejdernes helbred ved natarbejde. I 2019 blev der iværksat et samarbejde mellem Hovedstadens Beredskab og Flyvemedicinsk Klinik, og alle Hovedstadens Beredskabs medarbejdere med natarbejde blev dengang tilbudt en helbredsundersøgelse på Flyvemedicinsk Klinik. I alt drejer det sig om ca. 700 medarbejdere.

På nuværende tidspunkt er der gennemført 192 helbredsundersøgelser. Hovedstadens Beredskab forventer imidlertid, at tallet stiger i den kommende tid – dels fordi det nu er blevet nemmere at bestille tid til den konkrete undersøgelse, dels fordi Hovedstadens Beredskab er ved at planlægge en ny kampagne, som skal opfordre medarbejderne til at blive undersøgt.

De foreløbige undersøgelser viser, at sundhedstilstanden blandt de undersøgte medarbejdere generelt er god. De medarbejdere, hvor der blev fundet betydende lidelser, er blevet opfordret til at kontakte egen læge med henblik på videre undersøgelser.

Annonce