Afventer arbejdsgruppes konklusioner om reddernes farlige arbejde på motorvejene

Arkivfoto: Rasmus Skaftved

Det bliver op til arbejdsgruppe med deltagelse af Rigspolitiet, Arbejdstilsynet, Dansk Erhverv, 3F, Falck og SOS Dansk Autohjælp at få identificeret mulige løsninger for at forbedre sikkerheden for de reddere, som håndterer akutte, trafikfarlige hændelser på især motorvejene. Først når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde, vil transportministeren overveje nye retningslinjer.

Der har i de senere år været flere alvorlige påkørsler af tavlevogne, der har været indsat i forbindelse med håndtering af akutte, trafikfarlige hændelser på statens motorveje. Den alvorligste ulykke skete på Vestmotorvejen den 10. december 2018, hvor en Falck-redder blev dræbt under arbejdets udførelse.

Efter ulykkerne nedsatte Vejdirektoratet en arbejdsgruppe sammen med Rigspolitiet, Arbejdstilsynet, Dansk Erhverv, 3F, Falck og SOS Dansk Autohjælp. Arbejdsgruppen skal identificere mulige løsninger for at forbedre sikkerheden for de reddere, der håndterer akutte, trafikfarlige hændelser på især motorvejene. Det drejer sig om opgaver, der skal løses hurtigt af trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

Drøftelser om videre forløb udestår

Falck varetager i dag de akutte, trafikfarlige opgaver på statsvejene for Vejdirektoratet. Det er opgaver som f.eks. opsamling af tabt gods eller påkørte dyr, som udgør en umiddelbar fare for trafiksikkerheden. Falck har som en ekstra sikkerhedsforanstaltning har indført en procedure med at køre ud med en ekstra tavlevogn til akutte trafikfarlige hændelser på motorvejene, hvilket dog fortsat beror på en konkret risikovurdering i situationen. Denne ekstra afmærkningsvogn tjener som ekstra sikkerhedsmodul for redderen på stedet.

”På nuværende tidspunkt udestår en nærmere drøftelse mellem Vejdirektoratet og Falck om det videre forløb, herunder ikke mindst arbejdsgruppens konklusioner i forbindelse med håndtering af opgaverne”, oplyser Vejdirektoratet.

Minister afventer arbejdsgruppes konklusioner

Transportminister Benny Engelbrecht (S) oplyser til Folketingets Transportudvalg, at han trods de alvorlige ulykker ikke selv vil tage initiativer på området.

”Jeg afventer en samlet orientering fra Vejdirektoratet, når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde. Jeg forventer, at denne vil indeholde en indstilling om fremtidige retningslinjer og overvejelser om økonomiske konsekvenser heraf”, oplyser ministeren.

Annonce