Med ny aftale må akuthjælperne på Langeland nu køre udrykningskørsel

De frivillige akuthjælpere på Langeland har nu fået udrykningstilladelse til deres to nyanskaffede køretøjer. En ny aftale mellem Langelands Hjertestarterforening og Region Syddanmark danner grundlag for anvendelsen af akuthjælperbilerne. Her bliver det blandt andet slået fast, at der kun må anvendes udrykningskørsel, når langsomt kørende eller spærrende køretøjer skal passeres.

Det er de helt særlige forhold på Langeland, som er grundlaget for, at Region Syddanmark nu har indgået en ny aftale med Langelands Hjertestarterforening. For selv om der er en ambulance på øen, så er der lange responstider til nord- og sydenden af Langeland.

Langelands Hjertestarterforening driver landets største akuthjælperordning, hvor der er omkring 135 frivillige akuthjælpere tilknyttet. De havde i 2022 i alt 772 udkald. I modsætning til hjerteløberordningerne, så kaldes akuthjælperne ikke kun ud ved hjertestop, men til alle A-kørsler, det vil sige ved livs- eller førlighedstruende tilstande.

Har fået udrykningstilladelse i 2. omgang

Region Syddanmark betaler fremover godt 173.000 kr. om året til Langelands Hjertestarterforening. Herudover afholder regionen udgifter til medicin, ilt, sug, ventilationsudstyr mv. Støttebeløbet er målrettet uddannelse samt udstyr til akuthjælperne, herunder driften af akuthjælperbilerne.

Netop akuthjælperbilerne har været kontroversielle. Langelands Hjertestarterforening fik i første omgang afslag på en udrykningstilladelse til to biler, som foreningen havde anskaffet, blandt andet fordi Fyns Politi frarådede en udrykningstilladelse. Transportminister Thomas Danielsen besluttede dog, at der alligevel skulle udstedes en udrykningstilladelse. Og på den baggrund har Region Syddanmark og Langelands Hjertestarterforening altså indgået den nye samarbejdsaftale.

De to akuthjælperbiler dækker henholdsvis den nordlige del af Langeland (”nordbilen”) og den sydlige del (”sydbilen”). De kaldes ud af Region Syddanmarks AMK-vagtcentral.

I aftalen er det fastsat, at akuthjælperbilerne kun må anvende udrykningskørsel, når de er undervejs til en opgave, som de har fået fra AMK-vagtcentralen. ”Akuthjælperbilen må udelukkende bruge udrykningskørsel og blå blink/horn i forbindelse med passering af langsomt kørende/spærrende køretøjer”, står der endvidere i aftalen, der tilføjer: ”Det tilstræbes at komme frem uden at skabe farlige hændelser”.

Krav til uddannelse og erfaring

Hver akuthjælperbil forudsættes at have 10-12 akuthjælpere tilknyttet. For at køre akuthjælperbilen skal en akuthjælper være fyldt 23 år og have haft kørekort i mindst et år. Desuden skal akuthjælperen have være akuthjælper i mindst et år og have deltage i mindst 25 udkald.

”Langelands Hjertestarterforening gennemfører en samtale med akuthjælpere, der skal køre en akuthjælperbil, hvor akuthjælperen modtager instruktion i akuthjælperbilskørslen. Langelands Hjertestarterforening har ledelsesretten over for den enkelte akuthjælper, samt den daglige ledelse og tilsyn, og har til enhver tid ret til at fratage en akuthjælper retten til at køre i akuthjælperbilen”, fastslår aftalen.

Det er et krav, at akuthjælpere, der fører akuthjælperbilen, har gennemført en kursus i udrykningskørsel – dog ikke, hvis der er tale om aktive ambulancereddere eller politifolk. Region Syddanmark skal mindst en gang om året kontrollere, at alle, der kører akuthjælperbilerne, har den fornødne uddannelse.

Akuthjælperne er under udkald omfattet af Region Syddanmarks forsikring. Under kørsel dækkes akuthjælperne af bilens forsikring, der betale af Langelands Hjertestarterforening.

Akuthjælperbilerne er udstyret med telefon og en iPad, der er forbundet til AMK-vagtcentralens udkaldssystem. Herudover medbringes koben, boltsaks, pulverslukker, tæpper, skildpaddelys, hjertestarter, blodtryksapparat, saturationsmåler, sug, ventilationsballon, ilt, iltbriller, forbindinger, Hypofit, EpiPen og Hjertemagnyl.

Annonce