Minister: Ingen virksomhedsoverdragelse i Region Syddanmark

Da Region Syddanmark sendte ambulancekørslen i udbud, blev der ikke i forbindelse med udbuddet stillet krav om virksomhedsoverdragelse efter virksomhedsoverdragelsesloven. Det oplyser sundhedsminister Sophie Løhde, som henviser til, at Region Syddanmark har oplyst, at der ikke er sket overdragelse af en del af Falcks virksomhed.

Det er folketingsmedlem Liselott Blixt (DF), som har bedt sundhedsministeren oplyse, om der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da BIOS overtog ambulancekørslen fra Falck – og om Falck har sikret, at det personale, der ønskede at bevare ansættelse som ambulanceredder i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, fik tilbud herom.

”Jeg har ikke kendskab til Falck A/S personalepolitik i forbindelse med, at de taber udbuddet i et område, hvor de hidtil har kørt ambulancekørsel. Jeg kan i øvrigt oplyse, at Region Syddanmark ikke i forbindelse med udbuddet har stillet krav om virksomhedsoverdragelse efter virksomhedsoverdragelsesloven”, lyder svaret fra sundhedsminister Sophie Løhde.

Sundhedsministeren henviser til oplysninger fra Region Syddanmark, hvor regionen har oplyst, at ”virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf (§ 1 i virksomhedsoverdragelsesloven). I forbindelse med udløb af kontrakter og tab af udbud i Region Syddanmark sker der ikke en overdragelse af Falck eller dele heraf. Falck består som virksomhed og udøver fortsat ambulancetjeneste, hvorfor virksomhedsoverdragelsesloven ikke gør sig gældende”.

Annonce