Minister til Region Nordjylland: Find en løsning på ambulance-udfordringerne

Ambulancernes responstider er kommet under hårdt pres i Region Nordjylland, efterhånden som det tidspunkt nærmer sig, hvor ambulancekørslen overgår fra Falck til regionen selv og PreMed. Det får dog ikke sundhedsminister Magnus Heunicke til at gå ind i sagen – han nøjes med at opfordre Region Nordjylland til at finde en løsning på udfordringerne.

En kombination af højt sygefravær og mange redderne, der er stoppet, har givet udfordringer i Region Nordjylland, hvor ambulancekørslen om en måned overgår fra Falck til regionens nye ambulancetjeneste og den private operatør PreMed. Responstiden er således steget markant over de seneste måneder.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) understreger vigtigheden af en stabil ambulancedrift, men ministeren vil du ikke gå ind i sagen.

”Det er helt afgørende, at borgerne altid kan føle sig trygge ved visheden om, at ambulancen kommer, hvis de står i en situation, hvor de har akut behov for hjælp. Det forudsætter, at der sikres en stabil drift i regionerne, uanset hvilken leverandør, som står for driften i den pågældende region. Når regionerne foretager organisatoriske ændringer, eksempelvis i forbindelse med kontraktindgåelse med nye leverandører om varetagelse af ambulancedriften, som det er tilfældet i Region Nordjylland, er det vigtigt, at der sikres robuste og stabile overgange, som ikke må gå ud over den service, som leveres til borgerne”, lyder det fra Magnus Heunicke.

”Jeg har noteret mig, at regionrådsformand i Region Nordjylland, Mads Duedahl (V), ikke er tilfreds med, at den konkrete konflikt giver længere udrykningstider for borgerne og forventer handling fra leverandøren, så der kan blive rettet op på problematikken. Det kan jeg kun bakke op om og vil opfordre til, at der findes en løsning på de beskrevne udfordringer i regionen”, siger sundhedsministeren.

De seneste tal fra Region Nordjylland tyder på, at responstiderne atter er faldende.

Annonce