Nordjyllands Amt skærer i ambulanceberedskabet

Også i Nordjyllands Amt betyder besparelser, at ambulanceberedskabet bliver reduceret. Amtet hæver dem gennemsnitlige responstid for amtet som helhed fra 8,6 minutter til 9,2 minutter. Flere ambulanceberedskaber nedlægges, og erstattes af akutbiler, og desuden ændres åbningstiden for deldøgnsberedskabet i flere byer.

Konkret sker det gennem følgende ændringer:

1) Ambulanceberedskabet i Farsø konverteres til et akutbilsberedskab.

2) Ambulanceberedskabet i Støvring konverteres til et akutbilsberedskab. <br />3) Ambulanceberedskabet Brovst konverteres til et akutbilsberedskab.

4) Åbningstid for ambulanceberedskabet i Hirtshals reduceres. Ny beredskabstid: 8.00-19.00 (hidtil 8.00-22.00).

5) Ambulanceberedskabet i Pandrup opnormeres til et døgndækkende beredskab mod en tilsvarende nednormering af ambulanceberedskabet i Sæby til et deldøgnsberedskab (8.00-19.00).

Alt i alt skal der spares 6 mio. kr. om året. Centralt i beslutningen står nedlæggelsen af ambulanceberedskaberne i Farsø, Brovst og Støvring til fordel for indførelsen af akutbiler. Den konkrete besparelse hentes ved reducerede driftsomkostninger, da et akutbilsberedskab er billigere i drift end et traditionelt ambulanceberedskab.

Nordjyllands Amt har gode erfaringer med akutbiler – i over to år har der været placeret en akutbil på brandstationen i Hals, med henblik på udrykning til akut sygdom og ulykke i Hals Kommune og Sejlflod Kommune. I Hals Kommune er akutbilen fremme 9 minutter før den traditionelle ambulance. I Sejlflod Kommune er akutbilen fremme 2 minutter før den traditionelle ambulance.

“Når vi er ude i så markante sparerunder som denne, kan vi ikke undgå at det gør ondt. Jeg vil godt understrege at omlægningen er baseret på et udspil fra Falck efter anmodning fra Sundhedsudvalget. Således er omlægningen et resultat af en tæt dialog med Falck, med henblik på at reducere konsekvenserne for borgerne i de berørte områder. De positive erfaringer med akutbilen i Hals har været udslagsgivende for at vi tør lade akutbilerne erstatte de traditionelle ambulancer. Men vi er selvfølgelig bevidste om at vi har en vigtig formidlingsopgave – borgerne i de berørte områder skal have forklaret, hvorfor en akutbil er et fornuftigt og rimeligt alternativ til en traditionel ambulance”, siger Sundhedsudvalgets formand, Karl H. Bornhøft.

“Lad det være sagt med det samme, at så omfattende ændringer ikke kan gennemføres, uden der vil ske mærkbare serviceforringelser. Men Falck ville selvfølgelig ikke påtage sig opgaven, hvis vi vurderede, at besparelserne ville koste menneskeliv”, siger områdechef Torben Christensen fra Falck.

Besparelserne på ambulancetjenesten har udløst massiv kritik fra de ramte kommuner, som især angriber amtets lukkethed i beslutningsprocessen. Amtets spareplan blev således først offentliggjort et halvt døgn før sagen skulle behandles politisk, og flere kommuner blev først orienteret om planerne via pressen. Dermed fik kommunerne ikke mulighed for at drøfte besparelserne og komme med kommentarer til forslaget inden behandlingen i sundhedsudvalget. Amtsborgmester Orla Hav har offentlig beklaget at sagen ikke blev håndteret i overensstemmelse med amtets regler for åbenhed, og der er sat en intern kulegravning i gang i amtet.

Flere kommuner, bl.a. Brovst, har varslet at de vil klage over både beslutningen og processen, når spareplanen senere skal behandles i amtets økonomiudvalg og amtsrådet. Ændringerne træder efter planen i kraft 1. august.

Annonce