Niveau 3 redderuddannelse klar til start

Indenfor et år vil de første egentlige danske paramedicinere – eller niveau 3-reddere – være uddannet. Paramedicinerne får et hidtil uset kompetenceniveau, bl.a. får de mulighed for at bruge en lang række mediciner, som i dag kun må benyttes af læger. Desuden er det tanken, at de skal kunne færdigbehandle en række patientgrupper. Konceptet for niveau 3-uddannelsen blev for nyligt vedtaget af forretningsudvalget for det Nationale Udvalg for Præhospital Uddannelse (NUPU).

Målsætningen er, at 12 reddere inden årets udgang har været gennem et prøvekursus. På længere sigt forventes i alt omkring 200 reddere at skulle gennem uddannelsen.

Indholdet af niveau 3-uddannelsen er udarbejdet af et underudvalg under NUPU bestående af overlæge Carl-Johan Eriksen, overlæge Poul A. Hansen, viceskolechef Kirsten Folke fra SOSU-skolen i Silkeborg, viceskolechef Klaus Lundø fra Københavns Brandvæsens brand- og redningsskole samt supervisor Hans A. Lumholdt fra Falcks korpslægeenhed. Oplægget er senere blevet godkendt af NUPUs arbejdsgruppe og NUPU.

“Vi har måttet komme op med et helt nyt uddannelseskoncept. Den tid, der er til rådighed, og mængden af stof, som redderne skal igennem, har gjort det nødvendigt at tænke kreativt. Og det er absolut en nødvendighed, at eleverne er godt forberedte og meget motiverede fra starten – for de skal lære enormt meget på den tid, der er til rådighed”, fortæller Hans A. Lumholdt.

På i alt 25 dage skal eleverne gennem tre moduler samt en eksamen. Første modul varer otte dage, og består af ren teoriundervisning i bl.a. en lang række mediciner, teknologiske hjælpemidler samt “kommunikation under kaos”. Samtlige undervisere vil være overlæger på specialistniveau. Derefter følger 10 dages sygehusundervisning. “Det er meget bevidst, at vi kalder det sygehusundervisning og ikke som normalt sygehuspraktik. Eleverne skal ikke kun være føl – der vil være en fastlagt række af emner og praktiske ting, som de skal igennem, mens de er på sygehuset”, siger Hans A. Lumholdt.

Modul 3 består af seks dages kørselsundervisning på en lægeambulance, hvor eleverne ligeledes skal gennem et fastlagt pensum inden den afsluttende eksamen.

“Jeg tør godt love, at det bliver en kanonspændende uddannelse – men den bliver også meget krævende. Der er endnu ikke sat navne på de 12, der skal på det første prøvekursus, men vi vil gå efter nogle folk, der er gode til indlæring, og som viser stor interesse for jobbet som redder”, siger Hans A. Lumholdt, og fortsætter: “Samtidig skal de være gode til at samarbejde. Selv om de bliver toppen af toppen, så nytter det ikke noget, hvis de går rundt og opfører sig som superreddere”.

Annonce