Brandvæsenernes nødbehandlere har en responstid på 6 minutter

Arkivfoto: Lasse Christiansen

De lokale netværk af nødbehandlere i Region Sjælland sikrer hurtig og kompetent førstehjælp og skaber tryghed blandt borgerne. Det viser en ny undersøgelse, der er et led i den løbende evaluering af hele det præhospitale beredskab i Region Sjælland. Undersøgelsen viser også, at nødbehandlerne fra de otte brandvæsener, som deltager i ordningen, i snit er fremme inden for seks minutter, så de kan udføre den nødvendige førstehjælp, indtil ambulancen når frem.

Der er oprettet ordninger med nødbehandlere i otte områder i Region Sjælland. Der er tale om områder, hvor ambulancer og akutbiler kan være mere end 15 minutter undervejs. Nødbehandlerne er ansat af kommunen, og de er typisk også deltidsbrandfolk. De rykker ud i særlige nødbehandlerbiler.

Evalueringen viser, at nødbehandlerne i snit er fremme på seks minutter, når der bliver ringet 112. Derefter har nødbehandlerne i snit yderligere seks minutter på skadestedet til at yde førstehjælp, indtil ambulancen er fremme ca. 12 minutter efter alarmopkaldet.

“Borgerne oplever dermed en væsentlig kortere responstid end tidligere. Borgerne giver i høj grad udtryk for, at ordningen med nødbehandlere skaber mere tryghed i lokalområdet. Ambulancepersonalet roser også nødbehandlernes indsats: De skaber ro på skadestedet og har startet den nødvendige førstehjælp”, fortæller Flemming Stenild, der er formand for regionsrådets udvalg for fremtidens sygehuse.

Der er nødbehandlerordninger i Asnæs, Guldborgsund, Jyllinge, Kirke Hyllinge, Rødby, Snertinge, Sorø og St. Heddinge. Nødbehandlerne blev i løbet af det første år kaldt ud ca. 1.350 gange.

Region Sjælland har desuden etableret et korps af frivillige 112-akuthjælper på otte øer – Agersø, Askø, Fejø, Femø, Nekselø, Omø, Orø og Sejerø – samt i Bisserup, på Røsnæs og Sjællands Odde. 112-akuthjælperne er typisk fremme i løbet af syv minutter og får også topkarakter af borgerne og det professionelle beredskab.

“Jeg ser med stor tilfredshed på begge de nye ordninger, som et supplement til den store præhospitale indsats, der til daglig betjener regionens borgere. Både nødbehandlere og 112-akuthjælperne lever i høj grad op til formålet om at sikre hurtig og relevant førstehjælp samt øge trygheden i de berørte områder”, siger Flemming Stenild.

Annonce