Region Hovedstaden vil købe ambulancer og sygetransportvogne

Ambulancekørsel og liggende sygetransport i Region Hovedstaden bliver snart sendt i udbud, og selv om det vil være en politisk beslutning, om dele af de to opgaver skal hjemtages, forventer man åbenbart i Region Hovedstaden, at regionen selv skal udføre både ambulancekørsel og sygetransport. I hvert fald igangsætter regionen nu en proces med indkøb af bl.a. ambulancer.

Hvis de kommende udbud af ambulancekørsel og liggende sygetransport ender med, at der sker en hel eller delvis hjemtagning, vil det ske fra 1. februar 2016. Derfor ønsker regionen at sende en rammeaftale om indkøb af køretøjer i udbud i 3. kvartal 2014.

Udbuddet vil omfatte indkøb af ambulancer, akutlægebiler, køretøjer til liggende sygetransport samt ”evt. øvrige køretøjstyper beslægtet hermed”. Regionen ønsker en totalleverance, hvor der skal bydes på en samlet pakke med chassis, opbygning, indretning og evt. fastmonteret udstyr.

Region Hovedstaden vil i første omgang holde møder med potentielle leverandører af de forskellige køretøjstyper – en såkaldt teknisk dialog – forud for igangsættelsen af et egentligt udbud. Senest mandag skal interesserede virksomheder have tilmeldt sig hos regionen.

Annonce