Ny enhed skal stå for regionernes IT-systemer til sygetransport

Arkivfoto

Det bliver fremover en forening med navnet FlexDanmark, som skal stå for udvikling og drift af de IT-systemer, som regionerne anvender til bestilling og planlægning af siddende sygetransport. I dag er det Nordjyllands Trafikselskab, der administrerer regionernes samarbejde, men regionerne ønsker at få professionaliseret drift, udvikling og samarbejde i en ny organisation. FlexDanmark vil kunne varetage udvikling og drift uden at opgaverne skal i udbud, ligesom FlexDanmark vil være momsfritaget og ikke skal betale skat af et eventuelt overskud.

De fem regioner og deres trafikselskaber samarbejder om den såkaldte flextrafik, som er den personbefordring, der ikke udføres af busser og tog på faste linjer. Det drejer sig f.eks. som siddende sygetransport af patienter, der skal til eller fra behandling på sygehuse. I dag er det såkaldte Bektra-samarbejde forankret i Nordjyllands Trafikselskab, hvor alle medarbejdere er ansat.

Imidlertid vil regionerne nu oprette en ny enhed, der skal eje, drive og udvikle de IT-systemer, som anvendes til at bestille og planlægge sygetransporterne. Desuden kan den nye enhed tage sig af driften af trafikstyrings- og bestillingscentraler.

Planen er, at den nye enhed organiseres som en forening med trafikselskaber og regioner som medlemmer. Foreningen vil få navnet FlexDanmark, og både et advokatfirma og et revisionsfirma har været bestilt til at kigge nærmere på konstruktionen. Begge er enige med regionerne i, at FlexDanmark vil kunne varetage opgaverne, uden at de skal i udbud, og som forening skal FlexDanmark hverken betale selskabsskat af et eventuelt overskud eller betale moms.

Konstruktionen skal nu godkendes af Statsforvaltningen, der er tilsynsmyndighed på området.

Annonce