Falck vinder kæmpe sygetransportkontrakt i Region Hovedstaden

Efter en udbudsrunde har Falck vundet en af landets største sygetransportopgaver. Det er den siddende sygetransport i størstedelen af Region Hovedstaden, som i de næste fire år skal udføres af Falck. Redningskorpset har vundet opgaven i alle de fire områder, hvor der var udbud, og dermed skal Falck i gang med at ansætte et stort antal nye medarbejdere for at kunne udføre de ca. 500.000 årlige sygetransporter. Kontrakten har en værdi af ca. 500 mio. kr.

Region Hovedstadens siddende sygetransport blev tidligere på året sendt i et udbud, som var opdelt i fire delområder, og Falck har altså nu vundet alle fire områder. Det indebærer, at Falck fremover skal udføre omkring 80 procent af alle siddende sygetransporter i regionen – svarende til ca. 500.000 ture om året. De sidste 20 procent har ikke været i udbud, da regionen har valgt at lade trafikselskabet Movia stå for sygetransporten i det såkaldte Planlægningsområde Syd, der omfatter den københavnske vestegn. Opdelingen er sket for at give regionen mulighed for at sammenligne de to forskellige løsningers serviceniveau.

Falck overtager allerede sygetransporten den 1. oktober 2012, hvorefter kontrakterne har en løbetid på fire år med mulighed for forlængelse med yderligere to år. Det giver travlhed hos Falck, der skal ansætte en række nye medarbejdere til både teknisk tjeneste – hvor der skal bruges omkring 100 reddere – og vagtcentral og driftsplanlægning. Desuden er Falck gået i gang med at anskaffe køretøjer, materiel og IT-værktøjer samt med at sikre uddannelse og uniformering af mandskab.

Det er første gang i mange år, at Falck får en større sygetransportkontrakt med en region. Tidligere stod Falck for den siddende sygetransport i de fleste af de gamle amter, men øget konkurrence, prispres og regionernes brug af særlige flextrafik-modeller fik redningskorpset til at forlade markedet.

Hidtil har VBT stået for den siddende sygetransport i hele Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm, hvor Falck også i dag har opgaven.

Annonce