Ny Falck-station er allerede for lille

Den næsten helt nye Falck-station i Herning er allerede på vej til at blive for lille. Stationen blev taget i brug for godt to år siden, og Falck deler stationen med det kommunale brandvæsen i Herning, men en ny kørselsopgave for Herning Kommune betyder, at vognparken skal udvides med 25 procent, og så må de nye køretøjer holde ude i kulden. For garager og carporte er allerede fyldt helt op.

Fra og med 2. januar skal Falck fragte patienter fra den nye Herning Kommune til genoptræning – en opgave, som storkommunen overtager fra amtet, og som man altså har bedt Falck om at håndtere. “Vi fik opgaven kort før jul, så det hele er meget nyt for os, og vi kender ikke helt opgavens omfang endnu. Men vi vurderer, at vi skal køre cirka 30.000 ture om året. Det er mange”, siger stationsleder Peter Stendorf til Herning Folkeblad.

Den nye kørselsopgaven betyder reelt en udvidelse af autoparken med 25 procent, mens medarbejderstaben vokser med 12 procent. “Vores garage og carporte er allerede fyldt helt op, så der er faktisk ikke plads til de nye køretøjer”, fortæller Peter Stendorf, der dog endnu ikke har haft lejlighed til at vurdere, hvordan parkeringsproblemet skal løses. Han venter også endnu en ny ambulance til næste år, så der er i alt skal holde otte ambulancer i garagen.

Annonce