Overdragelse af sygetransport giver lange ventetider for patienterne

Fra den 1. oktober 2012 mister transportvirksomheden VBT sin kontrakt på den siddende sygetransport i Region Hovedstaden. I stedet skal Falck og Movia stå for de ca. 600.000 årlige sygetransporter, men i øjeblikket giver det store problemer for patienterne. Mange af VBT’s nuværende chauffører har nemlig sagt op for at skifte til Falck og Movia, og resultatet er, at VBT mangler 70 chauffører til at udføre sygetransporterne måneden ud. Nu skal Movia og Falck så hjælpe Region Hovedstaden.

Falck og Movia Flextrafik overtager fra den 1. oktober 2012 ansvaret for den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden. Den opgave er hidtil blevet løst af transportvirksomheden VBT, men blev tildelt Falck og Flextrafik efter udløbet af kontrakten med VBT.

Det har betydet, at en række af VBT’s chauffører fra september har fået job hos Falck og andre vognmænd, hvorfor VBT i øjeblikket mangler op i mod 70 chauffører og dermed også vogne til at løse transportopgaven. VBT har indkaldt hjælp fra eksterne vognmænd og taxaselskaber, men det har ikke kunnet forhindre forlængede ventetider for en række patienter, der skal transporteres til og fra undersøgelser eller behandling på Region Hovedstandens hospitaler og psykiatriske centre.

”Vi har ikke et samlet overblik over, hvor meget længere ventetiden er blevet, og hvor mange patienter, det berører, men ud fra tilbagemeldingerne fra vores hospitalspersonale kan vi konstatere, at det er et reelt problem, som vi må gøre en ekstra indsats for at løse”, siger Morten Rand Jensen, der er koncerndirektør i Region Hovedstaden.

I første omgang træder Flextrafik til med en hjælpende hånd tre uger tidligere end deres kontrakt træder i kraft. Det stod klart efter et møde mellem Movia og Region Hovedstaden i dag.

”Region Hovedstaden har bedt om hjælp, og vi stiller selvfølgelig op. I første omgang overtager vi allerede fra tirsdag den 11. september alle transporterne til og fra Hvidovre Hospital. Det gør det muligt for VBT at øge antallet af vogne i resten af regionen og dermed nedbringe den samlede ventetid”, fortæller Dorthe Nøhr Pedersen, der er adm. direktør for Trafikselskabet Movia.

Region Hovedstaden undersøger desuden, om en del af de vogne, som regionen normalt anvender til liggende sygetransporter, i september vil kunne frigøres til at køre siddende patienttransporter. Regionen har også bedt Falck om at undersøge, om de har mulighed for at bistå med mandskab og vogne.

Hos VBT beklager adm. direktør Stephen Jespersen situationen: ”Vi gør alt, hvad vi kan, for at optimere vores planlægning og indhente ekstra hjælp. Vi vil jo gerne slutte vores kontrakt af på en god måde, som vi kan være stolte af over for patienterne”, siger Stephen Jespersen.

Region Hovedstaden understreger, at problemstillingen er midlertidig. ”De forlængede ventetider er et beklageligt resultat af overgangen fra én leverandør til en anden. Vi forventer derfor, at patienterne fra 1. oktober vil kunne se frem til normale tilstande igen”, siger koncerndirektør Morten Rand Jensen.

Annonce