Ny strategi fra BIOS betegnes som risikabel

Trods store rekrutteringsproblemer gennemførte BIOS ved årsskiftet flere forringelser af reddernes tillæg. Et særligt – og populært – tillæg, der skulle få redderne til at tage ubesatte vagter med kort varsel, er således afskaffet, fordi det ifølge BIOS er ”ekstremt dyrt”. Men det får Region Syddanmark til at kritisere BIOS for at have valgt en risikabel strategi.

I et internt notat beskriver Region Syddanmark den aktuelle status på ambulancekørslen i regionen. Det fremgår af notatet, at BIOS har ”løbende udfald” på bemandingen af ambulanceberedskaberne, og regionen konstaterer, at der ikke er nogen enkel forklaring på problemerne. ”Men BIOS har i slutningen af december og starten af januar truffet nogle dispositioner, som sandsynligvis har været medvirkende årsager til BIOS’ problemer med at få vagtplanerne til at hænge sammen”, skriver regionen.

Den mest problematiske disposition er ifølge regionen, at BIOS er ophørt med at anvende de særlige ”guldvagter” for reddere, der i sidste øjeblik tager en ubesat vagt. Årsagen er, at BIOS har ønsket at normalisere lønudbetalingen til redderne – og derfor ikke længere vil anvende de ekstremt dyre guldvagter. ”Det kan virke forståeligt, at en arbejdsgiver ønsker at nedbringe brugen af meget dyre vagter, men det har efter alt at dømme haft en negativ indflydelse på BIOS’ muligheder for at dække vagterne. Og det kan synes risikabelt i en situation, hvor BIOS mangler arbejdskraft”, skriver regionen i notatet.

Endvidere har BIOS valgt at ændret vagttillægssystemet, således at et fast vagttillæg er blevet gjort variabelt. ”Dette gav angiveligt en del uro internt, noget der næppe har styrket reddernes vilje til at yde en ekstra indsats”, konstaterer Region Syddanmark.

Endelig har BIOS fortsat problemer med lønudbetalingen, hvilket medfører, at mange reddere får udbetalt forkert løn – herunder at mange reddere får for lidt i løn. ”Dette har også influeret på reddernes vilje til at hjælpe med at dække vagterne i weekenden”, skriver regionen, der dog også noterer sig, at januar-lønnen tilsyneladende i langt de fleste tilfælde var korrekt, men at uroen omkring lønudbetalingen har haft negativ indflydelse på stemningen blandt redderne.

Annonce