Ny udbudsrunde i Region Sjælland

Arkivfoto

Samariten har i et brev til Region Sjælland bedt om at blive frigjort fra kontrakterne om ambulancetjeneste i Region Sjælland. Forretningsudvalget i regionen har på den baggrund i dag besluttet at gennemføre forhandlinger med selskabet med henblik på en frigørelse af kontrakterne. Opgaven bliver snarest muligt sendt i udbud igen.

Det er ifølge Samariten problemer med at få en overenskomst forhandlet hjem, der nu tvinger Samariten til at opgive ambulancekørslen i Region Sjælland.

Samariten vandt efter en udbudsforretning i sommeren 2008 ambulancetjenesten i fem af i alt seks områder i Region Sjælland. Samariten vandt over Falck, som har stået for ambulancetjenesten hidtil. Falcks tilbud lå omkring 100 mio.kr. højere end Samaritens tilbud – og ifølge regionen i øvrigt også omkring 100 mio.kr. højere end den pris, Region Sjælland hidtil har betalt.

Region Sjælland oplyser, at man har behov for en hurtig afklaring for at sikre ambulancedriften fremover. Derfor vil regionen i de følgende dage forhandle en aftale om frigørelse af kontrakterne med Samariten og om vilkårene herfor.

Forretningsudvalget har nyt møde den 22. januar, hvor der vil blive fremlagt forslag om fornyet udbud af ambulancetjenesten i de fem områder, Samariten skulle have overtaget. Den nye udbudsrunde vil kunne gennemføres hurtigt, og tildelingen af nye kontrakter forventes at kunne vedtages af Regionsrådet på møde i juni.

Roskilde Brandvæsen vandt udbuddet i det ene område, de havde budt på – og som de kører i dag. Den nye aftale med Roskilde Brandvæsen underskrives som aftalt den 21. januar.

Annonce