Falck: Vores tilbud er ikke dumping

Falck har givet en skarp pris på ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner, men selv om prisen ligger 20 % under Roskildes Brandvæsens, så er der ikke tale om et dumpingtilbud. Sådan lyder det fra Falck, der bebuder, at prisen også ved næste udbud vil ligge på samme niveau. Roskildes borgmester vil holde øje med, om den lavere pris medfører stigende responstider.

Samlet set sparer Region Sjælland 6 mio. kr. om året ved at vælge Falck frem for Roskilde Brandvæsen, selv om Roskildes Brandvæsens bud var lavere end brandvæsenets nuværende pris for ambulancekørslen. Men opgaven bliver ikke en underskudsforretning for Falck, siger redningskorpsets kommunikationsdirektør, Louis Honoré.

”Det er en skarp pris, vi har budt ind med. men det er ikke en introduktionspris. Vi vil også gerne være med, næste gang opgaven sendes i udbud, og til den tid vil man se, at vores bud vil ligge på det samme niveau, selv om udbud kan være svære at sammenligne. Men vi skal jo have tingene til at løbe rundt for os”, siger Louis Honoré til Dagbladet Roskilde.

Ifølge Louis Honoré vil Falck etablere stationer i både Roskilde og Lejre kommuner, og Falck er positivt indstillet over for at overtage medarbejdere fra Roskilde Brandvæsen, som har opsagt 46 ambulancereddere og vagtmestre.

Borgmester er skeptisk

Roskilde Brandvæsens politiske chef, borgmester Joy Mogensen, lægger ikke skjul på, at hun er skeptisk over for, om Falck kan levere samme vare, som Roskilde Brandvæsen har gjort. Derfor advarer hun både Falck og Region Sjælland om, at hun vil holde øje med, at kvaliteten ikke falder, når Falck overtager opgaven til det, som borgmesteren betegner som en ”en absurd lav pris”.

”Roskilde Brandvæsen har jo været i stand til gang på gang at overpræstere i forhold til det, der er blevet krævet af regionen. Det er ikke noget, som økonomien har været skruet sammen efter, men det har været resultatet, fordi Roskilde Brandvæsen er virkelig gode til at organisere tingene, så ambulancerne rent faktisk er kommet hurtigere ud, end det var krævet. Jeg kan ikke se noget, der tilsiger, at Falck kan overpræstere, og derfor forventer jeg desværre, at selv om Falck skulle leve op til kravene, kommer borgerne til at vente længere i fremtiden”, siger Joy Mogensen til Dagbladet Roskilde.

Falck overpræsterede – Roskilde Brandvæsen underpræsterede

Når det gælder overpræstationer, er forholdet mellem borgmesterens eget brandvæsen og Falck i Region Sjælland dog historisk set væsentligt anderledes, end borgmesteren giver udtryk for.

I de første næsten to år efter, at den nuværende kontrakt mellem Roskilde Brandvæsen og Region Sjælland trådte i kraft i 2009, kunne Roskilde Brandvæsen således ikke leve op til kontraktens krav til responstiderne. Både i Roskilde og Lejre kommuner og i de tre sydlige kommuner Solrød, Greve og Køge var Roskilde Brandvæsens ambulancer således markant langsommere end regionens krævede – eksempelvis var det i en periode kun 19% af ambulancerne i Solrød, Greve og Køge, som var fremme indenfor 5 minutter, hvilket var væsentligt under de 26 %, som var aftalt med regionen. Først i 2011 kunne Roskilde Brandvæsen leve op til kravene.

I den del af Region Sjælland, hvor Falck står for ambulancekørslen, har redningskorpset derimod siden de nuværende kontrakters ikrafttræden konsekvent leveret væsentligt hurtigere ambulanceudrykninger end Region Sjælland kræver.

Annonce