Nyt radiosystem har ikke tilstrækkelig kapacitet

Arkivfoto

Samtidig med, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at brugen af telemedicin og elektronisk dokumentation udvikles og forøges indenfor det præhospitale beredskab, så vil det kommende radiosystem til beredskaberne, som Økonomistyrelsen i øjeblikket har i udbud, ikke have tilstrækkelig båndbredde til at transmittere de billeder og data, som der er behov for. Falck ønsker en hurtig afklaring på problemstillingen.

Udbuddet af det nye radiosystem er i princippet teknologineutralt, men begge de tilbageværende bydere vil anvende Tetra-teknologien. Den nuværende version af Tetra-standarden (kaldet release 1) er imidlertid over 10 år gammel, og den har kun en begrænset båndbredde på omkring 28 kbit/sek. Det gør, at transmission af billeder og større mængder data ikke er muligt, og det vil være et problem i forbindelse med de stigende krav til netop transmission af billeder og data i det præhospitale beredskab.

På baggrund af de præsentationer af det nye radiosystem, som Økonomistyrelsen gennemførte i efteråret, vurderer Falck, at det planlagte radiosystem ikke vil kunne honorere de krav til båndbredde, som bl.a. er en følge af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens nye rapport om det akutte beredskab. I en kommentar til Forsvarsministeriets kommende lovforslag om radiokommunikation anbefaler Falck derfor, at det både af beredskabsfaglige og økonomiske årsager hurtigt bliver afklaret, hvordan problemstillingen med den manglende båndbredde håndteres. Falck påpeger, at det vil være et stort problem for både brandvæsen og ambulancetjeneste, hvis man via lovforslaget bliver pålagt at anvende en teknologi, som ikke kan leve op til de fremtidige krav på området.

Falck mener også, at Forsvarsministeriets lovforslag skaber ulige konkurrence mellem private og offentlige leverandører af beredskabsydelser. Ifølge Falck er problemet, at de offentlige myndigheder i forbindelse med udbud spiller usikkerheden om krav til det fælles radiosystem over på leverandøren – således at leverandøren må løbe risikoen, hvis der undervejs i en flerårig kontrakt ændres på forudsætningerne indenfor radiokommunikationen. Det skaber ifølge Falck en faglig og økonomisk usikkerhed om udbuddene, som også gør sammenligninger af forskellige tilbud vanskelig. En privat tilbudsgiver er nemlig juridisk bundet af sit tilbud, mens det ikke er tilfældet for et kontrolbud fra en offentlig tilbudsgiver. Falck mener derfor, at konkurrencemyndighederne i den kommende tid skal være særligt opmærksomme på denne type udbud.

Annonce