Nyt underskud i Falcks helikopterselskab

Mens konkurrenten Norsk Luftambulanse tjener store penge på lægehelikopterdrift i Danmark, ser det anderledes ud for Falck. I 2013 tabte redningskorpset således atter penge på lægehelikopterne i Ringsted og Niebøl. Falck betegner årets resultat som utilfredsstillende, men forventer fortsat at tabe penge i år.

Selskabet Falck Luftambulance var tidligere et joint-venture mellem Falck og tyske DRF Luftrettung, men det samarbejde er nu ophørt, og Falck er dermed eneejer af selskabet.

I dag står Falck Luftambulance for driften af Region Sjællands og Region Hovedstadens fælles lægehelikopter i Ringsted, men den aftale ophører i september 2014, hvor opgaven overgår til Norsk Luftambulanse. Desuden driver selskabet den dansk-tyske lægehelikopter i Niebøl, som dækker Sydjylland – og som formentlig fortsætter, når den landsdækkende lægehelikoptertjeneste i Danmark er en realitet fra oktober 2014.

Falck Luftambulance oplyser ikke selskabets omsætning, men i 2013 havde selskabet en bruttofortjeneste på 8,1 mio. kr. Det er lidt mindre end i 2012. Personaleomkostningerne steg fra 6,1 mio. kr. til 7,5 mio. kr., mens afskrivningerne faldt, og det resulterede i et driftsunderskud på 255.000 kr. På bundlinjen blev resultatet et underskud på 351.000 kr., hvilket er lidt bedre end i 2012, der resulterede i et underskud på 428.000 kr.

Ledelsen i Falck Luftambulance betegner selv årets resultat som utilfredsstillende, men nledelsen forventer også et underskud i 2014. Med det seneste underskud har Falck Luftambulance tabt over halvdelen af selskabskapitalen, men ifølge ledelsen er der tilstrækkelig likviditet til at opretholde den ordinære drift og til enhver tid opfylde selskabets ordinære forpligtelser.

Falck Luftambulances primære konkurrent, Norsk Luftambulanse, fik i 2013 et overskud på 7,6 mio. kr. på driften af lægehelikopteren i Karup.

Annonce