Reddere: Ny uddannelse er en katastrofe for vores fag

UCN har fået godkendt en ny paramedicineruddannelse på bachelorniveau. Men det er et skridt i den helt forkerte retning og en katastrofe for faget. Det mener Reddernes Landsklub, som vurderer, at man i fremtiden vil se en skævvridning i rekrutteringen og en skævvridning i opgaveløsningen, hvor ambulancebehandleruddannelsen vil blive voldsomt devalueret.

Reddernes Landsklub er en organisation for de 3F-organiserede ambulancereddere, som er ansat hos private ambulanceoperatører. Og landsklubben er meget kritisk over for UCN’s nye paramedicineruddannelse:

”Vi vil gerne starte med at slå fast, at vi til enhver tid går ind for mere uddannelse og bedre uddannelser. Det gælder i høj grad også for paramedicineruddannelsen. Vi har hele tiden ment, at der er behov for at skabe en bedre og mere akademiseret uddannelse for paramedicinerne i Danmark. UCN i Region Nordjylland har nu fået godkendt en paramedicineruddannelse på bachelorniveau, hvilket vi mener er et skridt i den helt forkerte retning og en katastrofe for vores fag. Det vil få en afgørende betydning i fremtiden, hvor vi vil se en skævvridning i rekrutteringen og en skævvridning i opgaveløsningen”, skriver Reddernes Landsklub i en udtalelse.

”Det er helt naivt at tro, at der kan skabes en uddannelse på tre år, som samtidig kan sikre den rigtige mængde af praktisk erfaring og teoretisk formåen. At arbejde i det præhospitale miljø er ikke kun et spørgsmål om at have en stærk teoretisk viden. Det handler i høj grad om praktiske færdigheder. I dag har vi en fantastisk uddannelse, der sikrer netop det, i form af erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler. I dag er paramedicineruddannelsen en overbygning til denne uddannelse. Den del vil blive fjernet nu”, lyder det fra landsklubben.

Forfejlet og kritisabelt

”Vi vil i fremtiden i stedet se, at unge mennesker søger direkte fra gymnasiet og ind på en bacheloruddannelse i paramedicin. Efter tre års uddannelse vil de så blive kastet ud i en præhospital virkelighed. Det er forfejlet og stærkt kritisabelt. Samtidig frygter vi, at ambulancebehandleruddannelsen vil blive voldsomt devalueret i fremtiden, hvilket også vil kunne ses i rekrutteringspuljen”, skriver Reddernes Landsklub – og fortsætter:

”Der lægges op til, at nuværende ambulancebehandlere vil kunne tage denne uddannelse. Det tror vi dog ikke på vil ske, da mange ikke vil have mulighed for at tage en uddannelse på SU på det tidspunkt i deres liv. Samtidig er det set fra andre lande, at en meritordning ikke bliver anvendt, så længe der kan findes tilstrækkeligt med ansøgere udefra”.

”Vi vil altid arbejde for at få skabt bedre og stærkere uddannelser for nuværende og kommende paramedicinere. En bacheloruddannelse er ikke den rigtige løsning”, konkluderer Reddernes Landsklub.

Annonce