Opgiver at søge om penge til flere præhospitale enheder

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Det er i øjeblikket så svært at rekruttere ambulancepersonale, at det ikke giver mening at søge om penge til at indsætte flere præhospitale enheder – for det vil være særdeles vanskeligt at bemande dem. Sådan lyder konklusionen hos Region Nordjylland, der i stedet vil søge Sundhedsstyrelsen om puljemidler til at optage flere redderelever samt til at videreføre akutlægebilen i Hjørring.

Sundhedsstyrelsen har i april 2024 offentliggjort et puljeopslag om et styrket akutberedskab i hele landet, hvor der som led i udmøntning af finanslov 2024 afsættes midler til det præhospitale område.

Der er afsat 50 mio. kr. i 2024 og 75 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Midlerne for hele perioden 2024-2027 tildeles i en enkelt ansøgningsrunde i 2024, hvor der gives et tilsagn for den samlede periode. Puljen administreres af Sundhedsstyrelsen, og regionerne har frist for ansøgning om midler den 10. juni 2024. Regionerne kan forvente svar på deres ansøgninger i august 2024.

Fire mulige initiativer

I Region Nordjylland fik man i sidste akutpulje, som stammer fra 2022, penge til etablering af paramedicinerbil på Mors, akutbil i det østlige Vendsyssel, Præhospital Visitations Enhed i Aalborg, kompetenceudvikling for regionens paramedicinere, herunder et psykiatrimodul, og afprøvning af blodprøvetagning i akutlægebiler og paramedicinerbiler.

I den nye pulje vil Region Nordjylland imidlertid ikke søge om penge til etablering af nye akutbiler, paramedicinerbiler eller akutlægebiler. Regionens vurdering er nemlig, at den store mangel på ambulancepersonale gør, at det vil være særdeles vanskeligt at bemande dem med relevant personale.

Derfor har regionens embedsmænd lagt op til, at der kan søges om midler til fire forskellige initiativer:

  • Videreførelse af den nuværende styrkelse af akutberedskabet i Thy/Mors ved sikring af fortsat drift af akutlægebil Thisted. Pris: Ca. 7 mio. kr. å
  • Videreførelse af styrkelsen af AMK-vagtcentralen ved finansiering af løn til sundhedsfaglig visitator. Pris: Ca. 0,5 mio. kr. å
  • Videreførelse af styrkelsen af liggende patienttransport. Pris: 2 mio. kr. årligt.
  • Øget elevoptag til ambulancetjenesten med henblik på imødekommelse af nuværende og kommende rekrutteringsudfordringer på det præhospitale område. Pris: 6 mio. kr. årligt.

I Region Nordjyllands udvalg for det nære sundhedsvæsen har politikerne imidlertid besluttet, at ansøgningen skal ske noget anderledes ud. Her ønsker man således, at der søges om midler til:

  • Videreførelse af det eksisterende akutlægebilsberedskab i Hjørring.
  • Øget elevoptag til ambulancetjenesten med henblik på imødekommelse af nuværende og kommende rekrutteringsudfordringer til det præhospitale område.

Det er i sidste ende regionsrådet, som skal træffe afgørelse om, hvordan ansøgningen skal se ud.

Annonce