Ønsker ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring

Foto: Line Bloch Klostergaard

Der kommer på sigt til at mangle ambulancebehandlere i Region Nordjylland, og derfor vil SOSU Nord gerne udbyde en ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring. Region Nordjylland støtter op om initiativet. I dag uddannes der kun ambulancebehandlere i Esbjerg eller Hillerød, men SOSU Nord har tidligere haft opgaven og uddannet 1.200 behandlere frem til 2018.

Region Nordjylland og SOSU Nord har besluttet at ansøge børne- og undervisningsministeren om at få oprettet en ambulancebehandleruddannelse i Hjørring.

”Vi kommer til at mangle ambulancebehandlere i regionen. Vi forventer, at opgavemængden for ambulancetjenesten vil vokse i de kommende år. Derfor er det vigtigt for os, at uddannelsen bliver oprettet hurtigst muligt. Vi håber, at uddannelsen kan være med til at sikre nær uddannelse for nordjyderne generelt og helt specifikt sikre rekrutteringsgrundlaget for ambulancetjenesten”, siger Peder Key Kristiansen (S), der er formand for udvalget for Regional Udvikling og Innovation i Region Nordjylland – og fortsætter

”Uddannelsen i Hjørring forventes også at kunne tiltrække ansøgere fra eksempelvis Region Midtjylland, og derfor vil placeringen i Hjørring geografisk give god mening i forhold til de eksisterende uddannelsesplaceringer nationalt”, siger Peder Key Kristiansen.

SOSU Nord ønsker at oprette uddannelsen, hvis Børne- og Undervisningsministeriet vil støtte op via ministeriets pulje til bedre uddannelsesdækning.

Kan starte op indenfor kort tid

SOSU Nord er et oplagt sted til en ambulancebehandleruddannelse, mener Lene Kvist, der er direktør for SOSU Nord:

”Vi har tidligere uddannet ambulancebehandlere, og derfor har vi allerede været ansvarlig for at uddanne cirka 1200 af slagsen gennem tiden, senest i 2018. Vi vil gerne i gang med opgaven igen, og vi har både kompetencerne og lokalerne til at starte uddannelsen op indenfor kort tid”, siger Lene Kvist.

Der er to arbejdsgivere på området i Nordjylland. Regionen driver 60 pct. af ambulanceberedskabet i regionen. Den resterende del af ambulanceberedskabet varetages af virksomheden PreMed, der også hilser initiativet om lokal uddannelse af ambulancepersonale velkomment. I Nordjylland kan man således se, at en stor del af arbejdsstyrken i de kommende år enten skal på pension eller vil søge over i andre præhospitale opgaver eller trappe ned via seniorordninger.

Annonce