Opkald fra ambulancen til læge sparer ofte hospitalstur

Arkivfoto: Region Midtjylland

Med et telefonopkald fra ambulancebehandleren til en læge på AMK-vagtcentralen kan den akutte hjælp nu oftere afsluttes allerede på skadestedet eller i hjemmet.  Det viser erfaringerne fra Region Midtjylland, hvor den læge, der er tilstede på vagtcentralen, spiller en stadig mere aktiv rolle i det akutte patientforløb.

Resultater fra et ph.d.-studie om telemedicinske løsninger i akuthjælpen, som læge og ph.d. Nikolaj Raaber netop har forsvaret, har været løftestang for udviklingen, hvor flere akut syge eller tilskadekomne borgere får god hjælp uden indlæggelse.

”I en forsøgsperiode var det obligatorisk for ambulancebehandlerne i hele regionen at ringe til AMK-vagtcentralen og få en lægefaglig vurdering af patientens tilstand. Tidligere kørte man nærmest per automatik alle patienter til hospitalet. Forsøget viste, at ambulancebehandlerne med lægen på telefonlinjen i en række tilfælde kunne give patienter, der ikke var kritisk syge, den nødvendige hjælp allerede på stedet. Det betød, at flere patienter kunne spares for en unødig tur på hospitalet”, fortæller Nikolaj Raaber.

Én læge til 1,3 mio. midtjyder

Nikolaj Raabers forskning har banet vejen for, at lægen i AMK-vagtcentralen nu spiller en langt mere aktiv rolle i de akutte patientforløb.

”Det elegante er, at en enkelt læge rent faktisk kan supervisere og give lægefaglig bistand per telefon til en hel region med 1,3 mio. mennesker ved at understøtte ambulancebehandlerne i samtlige af Region Midtjyllands 66 ambulancer”, siger Nikolaj Raaber.

Siden den Præhospitale Patientjournal blev taget i brug, har ambulancebehandlerne desuden kunnet sende værdier for patientens blodtryk, puls, iltmætning i blodet samt hjertekardiogram til AMK-lægen. Det er et stort fremskridt, men Nikolaj Raaber håber, at det i nær fremtid også bliver muligt at gennemføre videokonferencer.

”Telefonen er en god og driftssikker telemedicinsk løsning. Men jeg ser frem til, at bredbåndsnettet bliver så stærkt, at ambulancebehandler, læge og patient kan kommunikere sammen over video, i både land og by.  Det at kunne kigge en patient i øjnene, mens man taler, se ansigtskuløren osv. er væsentlige informationer for en læge, der skal vurdere patientens tilstand. Så en videoløsning vil bestemt give en ekstra kvalitet i kontakten, og især gøre en forskel i yderområderne, hvor der er længere til hospitalet”, understreger Nikolaj Raaber.

Telemedicin er win-win

Nikolaj Raaber opfordrer til yderligere forskning og forsøg med telemedicinske løsninger.

”Telemedicinske løsninger i de akutte patientforløb kan blive en win-win. Det kan bidrage til, at patienterne får den rette hjælp og samtidig sikre, at man bruger de lægefaglige resurser klogt”, siger Nikolaj Raaber. Han understreger, at patientsikkerheden altid kommer først og derfor skal være en integreret del af yderligere forskning i telemedicin.

AMK-lægen er foreløbig på vagt 8.00-20.00 på hverdage, og er med til at afslutte ca. 50 patienter hver måned. Uden for dette tidsrum kan ambulancebehandlerne kalde akutlægebilerne, men Præhospitalet i Region Midtjylland, som er ansvarlig for de akutte patienters forløb, arbejder på at sikre lægefaglig dækning i AMK-vagtcentralen døgnet rundt.

Annonce