Også i orden at kalde paramedicinere for specialuddannede Falck-reddere

For nogle uger siden afgjorde Radio- og TV-nævnet, at der ikke er tale om skjult reklame, hvis medierne kalder en ambulanceredder fra en kommunal ambulancetjeneste for en Falck-redder. Nu har nævnet så behandlet endnu en klage fra samme borger, der denne gang havde klaget over, at en lokal TV-station beskrev paramedicinere som specialuddannede Falck-reddere. Men heller ikke det er et problem, fastslår nævnet, der ikke mener, at beskrivelsen er en uberettiget fremhævelse af Falck.

I den nye sag var der klaget over et indslag, som den lokale TV-station 24 Sjællandske bragte i januar 2012. Indslaget handlede om debatten om paramedicinere i Region Sjælland og varede 50 sekunder. Det blev indledt således: ”Det er nu snart et år siden, at lægerne er blevet fjernet fra akutbilerne. I stedet for er bilerne nu bemandede med specialuddannede Falck-reddere, såkaldte paramedicinere. Da den beslutning blev truffet, vakte det en del bekymring.”

I henvendelsen til Radio- og TV-nævnet skriver klageren, Douglas Racher: ”Endnu engang anvender SN begrebet Falck Redder/paramediciner. I aftenens udsendelser omtaler SN region sjællands situation vedrørende læge biler og anvendelse af Falck paramediciner. Jeg gør opmærksom på, at ca. en tredjedel af regionen dækkes af ambulanceredder/paramediciner m.m. fra Roskilde Brandvæsen – Roskilde Brandvæsnets ambulancetjeneste dækker bl.a. Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Solrød Kommune, Greve Kommune og Køge kommune plus andre områder efter behov. Endnu engang – begrebet er ikke Falckredder men ambulanceredder og jeg er sikker på, at ambulancemandskabet i Københavns Brandvæsen, Frederiksberg Brandvæsen, Samsø Redningskorps, og det Jyske ambulance virksomhed, Responce, som dækker en del af midt Jylland ikke ønsker at benævnes som falckredder. Ej heller de Tyske ambulancer, der støtter i sønderjylland. Er det her fejlagtig/dårlig journalistik eller andet, f eks. gratis reklame for Falck?”.

TV-station rettede selv betegnelsen

Selv om indslaget specifikt handlede om paramedicinere i den del af Region Sjælland, som dækkes af Falck, valgte 24 Sjællandske selv at bringe en rettelse en uges tid efter den oprindelige udsendelse: ”Og så har vi en rettelse: I et indslag om paramedicinere sidste tirsdag omtalte vi dem som specialuddannede ’Falck-reddere’. Det er ikke korrekt. En del af paramedicinere er ansat i andre ambulancetjenester, derfor havde ’ambulanceredder’ været det korrekte udtryk”, lød det således i TV-stationens nyhedsudsendelse.

Men ifølge Radio- og TV-nævnet havde 24 Sjællandske ikke behøvet at bringe rettelsen. Som i den tidligere sag om brug af betegnelsen Falck-redder lægger nævnet nemlig vægt på en udtalelse fra Dansk Sprognævn, hvor det konkluderes, at betegnelsen Falck-redder anvendes næsten 10 gange så ofte som den neutrale betegnelse ambulanceredder. Betegnelsen Falck-redder indgår desuden i både Nudansk Ordbog og Den Danske Ordbog (som ”falckredder”), mens betegnelsen ambulanceredder ikke optræder i ordbøgerne. Og det er ifølge sprognævnet betydningsfuldt, fordi varemærker normalt kun optages i ordbøger, hvis varemærkerne også bruges til mere generelt at beskrive et produkt eller en tjenesteydelse – også selv om den ikke kommer fra den oprindelige virksomhed. Her henviser sprognævnet til betegnelser som nescafé og rockwool.

Derfor konkluderer Radio- og TV-nævnet, at 24 Sjællandskes brug af udtrykket Falck-redder ikke var skjult reklame for Falck. At der i indslaget blev vist køretøjer og personale fra Falck, hvor både logo og firmanavn tydeligt kunne ses, var ifølge nævnet heller ikke skjult reklame, da det indgik på en naturlig måde i gengivelsen af en indsats, og dermed var der ikke tale om en fremhævelse, som gik ud over, hvad der må betegnes som relevant i et indslag om paramedicinere.

Annonce