Region Hovedstaden vil selv bemande akutlægebil

Arkivfoto: Thomas Voss

I sidste måned sendte Region Hovedstaden bemandingen af en akutlægebil i Herlev i udbud. Der kom imidlertid kun ét tilbud, og det var ifølge Region Hovedstaden langt dyrere end ventet. Så nu vil Region Hovedstaden i stedet selv ansætte de ambulancebehandlere, som skal fungere som lægeassistenter på akutlægebilen. Det er såvidt vides første gang, at der etableres et præhospitalt beredskab i rent regionalt regi, men det er en løsning, som får hård kritik fra de faglige organisationer, som organiserer ambulancefolk.

Allerede fra 1. februar 2008 blev der etableret en forløber til akutbilen i Herlev. Her indgik Region Hovedstaden nemlig aftale med Falck om, at Falck med kort varsel fik opgaven med at bemande en akutbil i Ballerup med en ambulancebehandler. Køretøj og ambulancelæge sørgede regionen selv for. Den nye aftale gav travlhed hos Falck, hvor ambulancebehandlerne blev udvalgt, ansat og uddannet på kun tre uger.

I marts sendte Region Hovedstaden så opgaven i udbud med forventet opstart 1. maj 2008 og med en ændret placering, hvor akutlægebilen fremover skulle have base på Herlev Hospital. Imidlertid var det kun Falck, som bød på opgaven, og Falcks pris var ifølge Region Hovedstaden væsentligt højere end regionen havde ventet. Så nu har regionen valgt at annullere udbuddet og i stedet hjemtage opgaven. Det vil sige, at regionen nu selv vil stå for hele driften af akutbilen, herunder også ansættelse af de ambulancebehandlere, som skal fungere som lægeassistenter.

Region Hovedstadens løsningsmodel får imidlertid hård kritik fra de faglige organisationer, som organiserer de danske ambulancefolk. Regionen vil nemlig tilsyneladende ansætte ambulancebehandlere fra andre ambulancetjenester på konsulentlignende vilkår, hvor de så bemandler akutlægebilen i deres fritid. “Brandfolkenes Organisation, Reddernes Faglige Klub København og Chaufførernes Fagforening København tager kraftigt afstand fra sådanne tiltag. De faglige repræsentanter mener, at præhospitale opgaver skal udføres af fastansat personale på de anerkendte overenskomstmæssige vilkår under FOA/Cf, og mener endvidere, at løsning af præhospitale opgaver skal ske under ordnede forhold. Det er konkurrenceforvridende og useriøst, at ambulancebehandlere i deres fritid på planlagt overarbejde skal løse præhospitale opgaver på ”konsulent”-vilkår”, lyder det fra de tre organisationer.

Annonce