Pressenævnet kritiserer 112-side for video med trafikoffers skrig

Det var i strid de presseetiske regler, da hjemmesiden Alarm112danmark.dk i marts bragte en videooptagelse med lyd fra en trafikulykke, hvor en 18-årig kvinde var kommet til skade. Det fastslår Pressenævnet, som kritiserer hjemmesiden, fordi man på videoen kan høre kvindens smerteskrig – og det havde hun ikke givet lov til. Samtidig kritiseres hjemmesiden for at have vist nummerpladen på kvindens bil uden at tilsløre den, hvilket gjorde det lettere at identificere kvinden.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at nyheder, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har nemlig krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Hertil kommer, at ofre for ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede.

Den 18-årige kvinde havde klaget til Pressenævnet over videoen, og Pressenævnet slår i en ny afgørelse fast, at det har almen interesse at omtale en alvorlig trafikulykke. Af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred må der imidlertid ikke uden udtrykkeligt samtykke offentliggøres billed- eller lydoptagelser fra en trafikulykke, hvor en tilskadekommen person vises eller høres på en sådan måde, at det – sammen med de oplysninger og optagelser, der i øvrigt bringes – er muligt for personer med eller uden kendskab til den tilskadekomne at genkende vedkommende, hvis offentliggørelsen kan være krænkende for den tilskadekomne.

Nævnet finder, at Alam112danmark.dk’s offentliggørelse af en video, der også indeholdt lydoptagelser med klagers skrig af smerte, kan være krænkende for hende, og da hendes samtykke til offentliggørelsen ikke er indhentet, udtaler nævnet kritik af Alam112danmark.dk.

Desuden når Pressenævnet frem til, at sløringen af videooptagelsen i det konkrete tilfælde var mangelfuld, idet bilens registreringsnummer kunne ses. Derved er muligheden for at genkende klageren som tilskadekommen i trafikulykken øget. Nævnet udtaler derfor også på det punkt kritik af Alarm112danmark.dk.

Derimod var det i orden, at der blev bragt optagelser med kvindens pårørende. Man kunne nemlig ikke på noget tidspunkt se hele ansigtet på hverken en kvindelig eller en mandlig pårørende, og derfor mener nævnet, at det kun vil være personer, der i forvejen kender de to pårørendes relation til klageren, som vil have mulighed for at identificere klageren via optagelserne af de pårørende.

Annonce