Reddernes Landsklub ser positivt på at lade reddere udføre lægevagtsopgaver

Det er positivt, at regionerne indtænker ambulanceredderne i en ny type opgave. Sådan lyder det fra Reddernes Landsklub, efter at Region Midtjylland har meldt ud, at ambulancereddere skal varetage natlige hjemmebesøg for regionens lægevagt. Reddernes Landsklub understreger dog, at der skal være styr på løn- og overenskomstforholdene.

Reddernes Landsklub er en del af 3F, som organiserer de privatansatte reddere. Og landsklubben ser positivt på Region Midtjyllands plan om at indtænke ambulancereddere, når der i fremtiden skal findes nye løsninger på lægevagtens sygebesøg i hjemmet.

”Vi ser positivt på, at danske regioner indtænker ambulancepersonale som faggruppe i den opgavevaretagelse. Vi vil dog på det kraftigste opfordre til, at der indledes lønforhandlinger med de to overenskomstbærende fagforeninger, 3F og FOA. Først og fremmest for at afdække, om de nye arbejdsopgaver med sygebesøg i hjemmet ligger inden for overenskomsternes nuværende rammer eller ej”, skriver Reddernes Landsklub i en udtalelse – og fortsætter:

”Hvis det fremover skal være paramedicinere mv., der skal foretage de udekørende sygebesøg i nattimerne, så vil det kræve, at der sker tilpasninger af overenskomsterne for de privatansatte reddere. Det mener vi, at der bør ske, da der her er tale om et nyt arbejdsområde. Derfor kommer vi også til at opfordre de private arbejdsgivere til at indgå i forhandlinger på området med 3F, for at få fastsat løn- og arbejdsvilkår for denne nye ordning. I Reddernes Landsklub er vores holdning klart den, at det er et nyt arbejdsområde, hvis vi skal overtage en opgave, der i dag foretages af speciallæger i almen medicin”.

Ønsker læger med akutmedicinsk erfaring

Reddernes Landsklub mener også, at der skal stilles krav om lægefaglig backup, hvis redderne skal overtage en opgave, der i dag varetages af lægerne:

”De udekørende sygebesøg vil skulle ske med lægefaglig backup, så den enkelte borgers sygdomstilstand vil kunne drøftes med en læge. Her vil vi klart opfordre til, at denne backup bliver udført af læger, der har indgående kendskab til paramedicinerne og ambulancebehandlernes store faglighed. Vi vil derfor foreslå, at det bliver læger, der til daglig beskæftiger sig med akutmedicin på regionernes fælles akutmodtagelser”, skriver Reddernes Landsklub.

Reddernes Fagforening, der er en forening for ambulance- og sygetransportreddere, har tidligere udtalt sig mere kritisk overfor den nye ordning i Region Midtjylland.

Annonce