Regionerne vil købe nye ambulancer for 480 mio. kr.

De fleste regioner har hjemtaget – eller planlægger at hjemtage – dele af ambulancekørslen. Det er baggrunden for en ny rammeaftale om indkøb af ambulancer og sygetransportkøretøjer, som fire af landets fem regioner i fællesskab har indgået. Aftalen til en værdi af 480 mio. kr. er gået til VW-importøren Skandinavisk Motor Co.

Region Midtjylland har på vegne af Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland udbudt den nye rammeaftale vedrørende anskaffelse af ambulancer, XL-ambulancer, sygetransportkøretøjer og driftskøretøjer. De enkelte regioner vil på egen hånd skulle indgå kontrakt for at kunne aftage de produkter, der er omfattet af udbuddet. Kontrakten med den enkelte region løber i fire år fra kontraktstart.

Udbuddet var opdelt i to delkontrakter. Delkontrakt 1 omfattede ambulancer, XL-ambulancer og sygetransportkøretøjer, og delkontrakt 2 omfattede driftskøretøjer.

Delaftale 1 er gået til VW-importøren Skandinavisk Motor Co., efter at i alt tre virksomheder havde budt på kontrakten. Her forventer regionerne at indkøbe køretøjer for 480 mio. kr. Kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø vægtede 50 pct., levering vægtede 5 pct. og pris vægtede 45 pct. Også delaftale 2 er gået til Skandinavisk Motor Co., og her blev der kun modtaget ét tilbud. Regionerne forventer at indkøbe driftskøretøjer for 20 mio. kr.

(Rettet: Af den oprindelige artikel fremgik det, at beløbene på hhv. 480 og 20 mio. kr. var Skandinavisk Motor Co.’s tilbudspriser. Det er præciseret, at der er tale om kontrakternes værdi ud fra tilbudsprisen og regionerne forventning til antal indkøbte køretøjer). 

Annonce