Redderuddannelsen i Vestdanmark ændres

Fra årsskiftet bliver ambulanceredderuddannelsen i Vestdanmark ændret, når University College Syddanmark overtager den sundhedsfaglige del af uddannelsen. University College Syddanmark uddanner i dag sygeplejersker i Esbjerg og Sønderborg, hvor der er 700 studerende, og fremover skal uddannelsesinstitutionen altså også stå for omkring halvdelen af reddernes skoleforløb. Rescue Center Denmark , der er en del af EUC Vest, vil fortsat stå for resten af uddannelsen.

”University College Syddanmark har en omfattende ekspertviden på sygeplejerskeuddannelsen, som redderuddannelsen vil nyde godt af. Vi er glade for det nye samarbejde, og jeg glæder mig også til at drøfte mulighederne for at udvide samarbejdet mellem de to uddannelsesinstitutioner til andre områder”, siger rektor Birthe Friis Mortensen fra UC Syddanmark.

Rektoren suppleres af Carl Holst, der er bestyrelsesformand for UC Syddanmark og formand for regionsrådet i Region Syddanmark: ”Samarbejdet med EUC Vest er et led i realiseringen af UC Syddanmarks strategi om, at skabe tætte samarbejdsrelationer til andre uddannelsesinstitutioner og dermed bidrage til at skabe et sammenhængende uddannelsessystem til gavn for de unge, der gerne vil uddanne sig, og til gavn for borgerne”.

Rescue Center Denmark er en del af EUC Vest, som består af Teknisk Skole Esbjerg, Teknisk Gymnasium Esbjerg og KursusCenter Vest, og direktøren for EUC Vest, Peter Amstrup, glæder sig over, at redderuddannelsen fremover gennemføres i samarbejde med en uddannelsesinstitution på sundhedsområdet. ”Vi forventer os rigtig meget af dette samarbejde”, siger Peter Amstrup. ”Med den samlede ekspertise fra de to store uddannelsesinstitutioner kan dette blot være begyndelsen på noget langt mere omfattende på plejeområdet”, tilføjer han.

Annonce