50 mio. kr. til nye lægebiler i Hjørring og på Bornholm samt flere paramedicinerambulancer

Fem regionale projekter får nu tildelt en del af den pulje på 50 mio. kr., som sidste år blev afsat på finansloven til at styrke akutindsatsen. Projekterne skal være med til at sørge for, at den akutte hjælp når ud i alle hjørner af landet med så kort responstid som muligt. Størstedelen af pengene går til nye akutlægebiler i Hjørring og på Bornholm samt til opgradering af ambulancer til paramedicinerambulancer i Region Sjælland.

”Det er vigtigt, at vi kan føle os sikre på, at der er kvalificeret hjælp lige i nærheden, og at vi ikke spilder unødigt mange værdifulde minutter, hvis der opstår pludselig sygdom eller ulykker i trafikken. Derfor gav vi med ansøgningspuljen regionerne mulighed for at søge om ekstra støtte til det akutte beredskab”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

De 50 mio. kr. bliver fordelt sådan, at Bornholm nu vil modtage 13 mio. kr. til en ny akutlægebil på øen samt til at etablere telemedicinsk konference mellem ambulancerne på Bornholm og regionens vagtcentral. I Region Nordjylland modtager man godt 28 mio. kr. til en ny akutlægebil i Hjørring, mens Region Sjælland får 8 mio. kr. til at opgradere nogle af regionens ambulancer, så de fremover bliver bemandet med paramedicinere.

Puljen blev afsat i forbindelse med lægehelikopteraftalen mellem regeringen og Enhedslisten fra efteråret 2012. Den sikrede en national helikopterordning med tre helikoptere med base i Skive, Billund og Ringsted, som forventes at være fuldt indfaset i medio 2014.

Samtidig sikrede regeringen finansiering til, at de nuværende, midlertidige helikopterordninger i Jylland og på Sjælland kan fortsætte flyvningen, indtil den nye og permanente ordning tager over, og sørget for, at den sjællandske helikopter kan blive døgndækkende allerede fra 1. januar 2014 – og dermed komme på niveau med den jyske.

De 50 mio. kr. kunne således søges til at styrke akutberedskabet i de områder af landet, hvor der pga. helikopternes placering vil være længere responstid med lægehelikopter.

Puljen på de 50,2 mio. kr. fordeler sig således:

  • Region Hovedstaden: Akutlægebil/akutbil på Bornholm (12,6 mio. kr.)
  • Region Hovedstaden: Telemedicinsk videokonference på Bornholm (0,6 mio. kr.)
  • Region Sjælland: Opgradering af ambulancer til paramedicinerambulancer (8 mio. kr.)
  • Region Syddanmark: Fælles udkaldssystem til regionens førstehjælpsordninger (0,6 mio. kr.)
  • Region Nordjylland: Akutlægebil i Hjørring (28,4 mio. kr.)

Annonce