Region: BIOS har en operativ mulig bemanding

Med 493 fuldtidsansatte er BIOS stadig langt fra idealbemandingen på 550. Men direktøren for sundhedsområdet i Region Syddanmark, Mads Haugaard, betegner den nuværende bemanding som ”inden for rammerne af en operativ mulig bemanding”. Det fremgår af en status på ambulancekørslen i regionen, som Sundheds- og Ældreministeriet havde anmodet om.

Statusrapporten for ambulancekørslen efter operatørskiftet i september 2015 er udarbejdet af Region Syddanmark efter anmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Den konstituerede direktør for sundhedsområdet i Region Syddanmark, Mads Haugaard, skriver til ministeriet, at BIOS nu har 493 fuldtidsansatte, hvilket er en stigning på 27 pct. i forhold den statusrapport, som regionen udarbejdede i august 2015. ”Antallet ligger stadig et stykke fra den ønskede idealbemanding på omkring 500-550 medarbejdere. En dog inden for rammerne af en operativ mulig bemanding”, skriver Mads Haugaard og tilføjer: ”Regionen følger dog fortsat bemandingssituationen tæt, og får løbende opdateringer herpå”.

”Herudover følger regionen løbende op på de rekrutteringsstrategier som BIOS benytter sig af. Bl.a. som nævnt tidligere rekruttering af tyske reddere. Men også optag af elever ud over de 2 % af den samlede arbejdsstyrke ved ambulancetjenesten som er fastlagt i kontrakten”, skriver sundhedsdirektøren.

”Det er regionens opfattelse at det fortsat er nødvendigt, at BIOS har stor fokus på rekruttering af nye medarbejdere”, lyder det som afslutning fra Region Syddanmark.

Annonce