Falck mister ambulancekørslen i Region Nordjylland

Ambulancekørsel og liggende sygetransport i Region Nordjylland bliver fremover delt mellem regionen selv og den nye operatør PreMed. Det har det nordjyske regionsråd besluttet efter en udbudsrunde. Den valgte model kommer til at spare regionen for ca. 26 mio. kr. årligt i forhold til det nuværende budget til drift af ambulancetjenesten.

”I dag står Falck for bemandingen og kørslen af ambulancerne. Vi har haft et godt samarbejde om ambulancetjenesten, men efter en udbudsrunde har en ny aktør budt ind med en god pris og kompetencer, som gør, at valget er faldet på en løsning, hvor regionen driver ambulancerne i to ud af fire områder, og det nye selskab, PreMed driver dem i de sidste to. Begge parter er klar til at påtage sig opgaven”, fortæller regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Det er et flertal i regionsrådet bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Lone Sondrup fra Venstre og Thomas Hav (udenfor parti), der har besluttet at tildele en del af kontrakten for ambulancekørsel og liggende patienttransport til PreMed og hjemtage den resterende del af opgaven til regionen selv. Det skete på et ekstraordinært regionsrådsmøde tirsdag, hvor ambulanceudbuddet var eneste punkt på dagsordenen.

Beslutningen er truffet efter en længere udbudsproces, hvor interesserede leverandører bød på opgaven med at drive ambulancer i Nordjylland.

De indkomne bud fra de private leverandører blev prioriteret efter pris og kvalitet. Hvert selskab kunne byde på fire geografiske delområder – og her skilte PreMed sig ud. PreMed er etableret af rutinerede danske branchefolk, og hovedejeren er det finske ambulanceselskab 9Lives.

Hjemtager halvdelen

Regionen har desuden selv beregnet, hvad det vil koste selv at drive ambulancetjenesten i hvert delområde. Af beregningen fremgår det, at regionen kan gøre det billigere end de private leverandører. Kontrolberegningen er foretaget, inden regionen blev bekendt med buddene fra de private leverandører, og det er på den baggrund, at det er besluttet, at regionen selv skal drive tjenesten i to ud af fire områder.

”Det har været en svær beslutning, hvor der skal tages mange hensyn. Vi har jo selvfølgelig været meget interesseret i at få det bedste tilbud, der samtidig koster skatteborgerne færrest mulige penge. Samtidig har vi også været interesseret i, at der skal skabes konkurrence på ambulancemarkedet i Danmark til gavn for patienterne på sigt. Vi har derfor valgt en kombination af offentlig og privat ambulancedrift”, siger Ulla Astman.

Besparelser kan måske øge serviceniveau

Den valgte model kommer til at spare regionen for ca. 26 mio. kr. årligt i forhold til det nuværende budget til drift af ambulancetjenesten. Hvorvidt besparelserne skal bruges til et øget serviceniveau, vil politikerne tage stilling til i løbet af foråret.

”Regionsrådsmedlemmerne har været involveret i den her proces i en længere periode. Vi har som politikere skulle sikre os, at det er den rigtige beslutning, vi træffer. Det er også derfor, at vi har haft et ekstraordinært regionrådsmøde. Beslutningen har været svær, men jeg er sikker på, at vi er landet på en løsning, som kommer patienter og borgere i Nordjylland til gode og sikrer konkurrencen fremover”, siger Mogens Ove Madsen (S), der er formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.

Annonce