Ekspert: Regioner skal give positiv særbehandling til nye ambulanceoperatører

Indsatsen for at få mere konkurrence på det danske marked for ambulancekørsel har været en fiasko. Så klar er konklusionen fra Niels Rytter, der er ekspert i konkurrenceregulering. Niels Rytter mener, at regionerne kun kan få kickstartet konkurrencen, hvis de giver positiv særbehandling til nye ambulanceoperatører ved fremtidige udbud.

Niels Rytter er tidligere kontorchef i Konkurrencestyrelsen, men i dag driver han en selvstændig konsulentvirksomhed. Og i en ny analyse vurderer han de seneste års bestræbelser på at øge konkurrencen på markedet for ambulancekørsel.

Markedet har ikke flyttet sig

Konklusionen i analysen er, at regionernes konkurrenceudsættelse af ambulancekørsel for 2 mia. kr. om året har været en fiasko. Markedet har nemlig reelt ikke flyttet sig, og Falck er med en markedsandel på 85 pct. stadig altdominerende. Responce er den eneste nye ambulanceoperatør, som har fået kontrakter med en region, men efter Falcks køb af Responces ejer, tyske GARD, har den danske ledelse overtaget Responce – der dermed ikke længere har en stor og kapitalstærk ejer i ryggen. Niels Rytter vurderer, at Falck og Responce ikke længere optræder som aktive konkurrenter, men tværtimod undlader at byde på opgaver i hinandens områder.

I Region Nordjylland, Region Midtjylland og delvist i Region Sjælland er der for anden gang gennemført udbud af ambulancekørslen. Her kom ingen nye aktører ind på markedet, da den eneste nye byder – SOS International – ikke vandt nogen kontrakter i Region Midtjylland, hvor selskabet havde afgivet bud. I Region Syddanmark ventes udbuddet at blive afgjort i den kommende uge, mens Region Hovedstaden først har tilbudsfrist i det igangværende udbud i slutningen af september.

Fem mulige konkurrenter

Udover Responce og SOS International har to udenlandske ambulanceoperatører givet udtryk for, at de er interesserede i de danske ambulanceudbud. Det er finske 9lives og amerikanske Global Medical. I Region Syddanmark har der ifølge regionen været afholdt teknisk dialog med fem interesserede ambulanceoperatører forud for det igangværende udbud, men deres identitet er ikke kendt.

Niels Rytter anerkender i sin analyse, at regionerne har gjort meget for at øge konkurrencen. ”Konkurrenceudsætning af ambulancemarkedet er vanskelig og kræver tålmodighed, fordi der er tale om et rodfæstet monopollignende marked. Det er derfor vigtigt at designe udbudsprocesserne, så de fremmer reel konkurrence. De kommende udbud i Region Syddanmark og i Region Hovedstaden indeholder nye og spændende elementer i form af vertikal separation i kørselsopgaver og vagtcentralopgaver inklusive disponering af tildelt hjælp (Region Syddanmark) og i form af kontrolbud med mulighed for hjemtagning af dele af opgaverne (Region Syddanmark og Region Hovedstaden)”, skriver Niels Rytter.

Imidlertid mener Niels Rytter ikke, at tiltagene hos regionerne er tilstrækkelige. ”Efter min vurdering er det ikke tilstrækkeligt til at opnå velfungerende konkurrence om ambulancemarkedet. Efter min vurdering kan det kun ske ved også at indføre et nyt og supplerende tildelingskriterium i form af konkurrencefremme, hvor der lægges vægt på, om der er tale om nye udbydere, der reducerer markedskoncentrationen, opererer på transparente og ikke-diskriminerende konkurrencevilkår og i øvrigt bidrager til konkurrencefremme. Kriteriet kan fx vægtes med 20 %. Tilbuddene vil herefter typisk blive vurderet ud fra fire tildelingskriterier fx vægtet efter økonomi 20 %, kvalitet 35 %, leveringssikkerhed 25 % og konkurrencefremme 20 %”, skriver Niels Rytter og henviser til, at et sådant tildelingskriterium blev anvendt i forbindelse med udbuddet af digital terrestrisk TV, hvor Boxer kom ind som ny udbyder.

Annonce