Region Midtjyllands indkøb af ambulancer er blevet dyrere end ventet

Arkivfoto: Region Midtjylland

Som led i Region Midtjyllands hjemtagning af en stor del af regionens ambulancekørsel og liggende sygetransport skal der indkøbes en række nye køretøjer. Et udbud af rammeaftalen for de nye køretøjer har imidlertid resulteret i højere priser end ventet, og derfor anmoder embedsmændene i regionen nu om at få udvidet den økonomiske ramme for leasing.

Region Midtjyllands Præhospital hjemtager fra 1. december 2021 endnu en del af ambulancekørslen og den liggende sygetransport i regionen.

Som led i beslutningen om hjemtagning blev der afsat 33,2 mio. kr. til leasing. Beløbet fordeler sig med 18 mio. kr. til ambulancer med tilhørende udstyr samt 6,4 mio. kr. til køretøjer til liggende sygetransport. Hertil kommer 8,8 mio. kr. til indkøb af bårer og trappetjenere til begge typer køretøjer.

Et udbud har imidlertid resulteret i højere priser, end regionen havde budgetteret med. Derfor beder Præhospitalet nu politikerne om lov til at hæve leasingrammen med 2,3 mio. kr. til 35,5 mio. kr.

Ifølge regionen kan merudgiften afholdes indenfor det eksisterende budget for regional drift af ambulancetjenesten.

Annonce