Region Sjælland er tilfreds med første del af præhospital evaluering

Arkivfoto: Lasse Christiansen

De første to evalueringsrapporter om Region Sjællands nye præhospitale setup er nu klar. Rapporterne er dels en interviewundersøgelse af medarbejdernes holdning til beredskabet, dels en undersøgelse af borgernes oplevelser og tilfredshed. Hos Region Sjælland er der tilfredshed med rapporternes konklusioner – om end regionen også erkender, at rapporterne viser, at der er tale om en stor omlægning, der giver nogle udfordringer.

De to rapporter, som er udarbejdet af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, udgør den ”bløde” del af Region Sjællands evalueringsproces, hvor der senere følger en evaluering af de forskellige personalegruppers effekt i det præhospitale beredskab. Rapporterne blev mandag behandlet i regionens forretningsudvalg.

”I forretningsudvalget vi har god grund til at være tilfreds med resultatet. Borgerne er tilfredse i deres møde med vort præhospitale system”, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen, som hæfter sig ved, at rapporten om borgernes oplevelser viser, at borgerne generelt er meget tilfredse med den sundhedsfaglige rådgivning og akutte hjælp, de selv har modtaget, og tilkendegiver, at de føler, at de kan få hurtig akut hjælp, hvis de fremover skulle få brug for det, samt at de er trygge ved det akutte beredskab.

Evalueringen beskriver også medarbejdernes holdning til en række forhold, som de finder væsentlige i deres daglige arbejde, f.eks. visitationsforhold relateret til specialefordelingen mellem sygehusene, som også har undergået ændringer som følge af regionens sygehusplan og specialeplanlægningen. Informationerne herfra anvendes til løbende forbedringer af samarbejdet mellem de forskellige aktører.

”Evalueringen viser, at vores mål med planen er lykkes. Vores mål var at skabe et øget beredskab for vores borgere – og det har vi opnået. I dag har vi et ambulanceberedskab, hvor 93 % af udrykningen er fremme inden 15 minutter, og det suppleres med paramedicinere, der også kan nå frem til det meste af regionen i løbet af 15 minutter. Men der er tale om en stor omlægning, og det kan selvfølgelig give nogle udfordringer, men jeg noterer mig, at der løbende tages hånd om de forhold, der kan blive bedre, og at der fortsat er et fokus på at gøre det endnu bedre”, siger Steen Bach Nielsen.

BeredskabsInfo bringer i de kommende dage en mere detaljeret beskrivelse af de to evalueringsrapporter. 

Annonce