Region Sjællands ambulancekørsel er nu i udbud

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Som den sidste af landets regioner har Region Sjælland nu sendt ambulancekørslen i udbud. Interesserede virksomheder kan byde på ambulanceopgaven i tre geografiske områder, der svarer til de gamle Vestsjællands, Storstrøms og Roskilde amter. Desuden har Region Sjælland sendt akutbilskørslen i udbud, og her dækker udbuddet hele regionen.

I alt består udbuddet af fire delaftaler. De tre delaftaler omfatter ambulancekørsel i tre geografiske områder samt teknisk disponering af de præhospitale enheder i de pågældende områder fra AMK-vagtcentralen. Desuden skal der udføres mindst 80 pct. af den liggende sygetransport i områderne.

Delaftale 1 omfatter ambulancekørsel i Roskilde, Lejre, Greve, Køge og Solrød, mens delaftale 2 omfatter Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner. Delaftale 3 omfatter Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Kontrakterne vil have en varighed på otte år med driftsstart den 1. februar 2016. Regionen kan dog vælge at bringe kontrakterne til ophør efter fire års drift.

Delaftale 4 omfatter driften af fire akutbiler med mulighed for bestilling af yderligere to akutbiler. Denne kontrakt vil omfatte alle akutbiler i regionen – og er således ikke geografisk afgrænset. Der er driftsstart den 1. marts 2015, men dog med mulighed for senere start efter aftale. Kontrakten vil have en varighed på fire år, men med mulighed for en forlængelse på op til to år.

I de tre delaftaler om ambulancekørsel vil der i kontrakten blive fastsat et krav om, at antallet af elevaftaler ved driftsstart og kontinuerligt i kontraktperioden skal udgøre 10 pct. af det antal årsværk, der anvendes til at opfylde kontrakten.

Der er tilbudsfrist den 17. november 2014.

Annonce