Region vil satse på flere frivillige førstehjælpere

De kommende to år vil Region Midtjylland oprette fem nye ordninger med lokale og frivillige førstehjælpere. Dermed vil regionen nå op på at have i alt 30 førstehjælpsordninger. En forudsætning for oprettelse af de nye ordninger er dog, at regionen får del i Sundheds- og Ældreministeriets nye pulje til styrkelse af den præhospitale indsats.

Når et menneske falder om med hjertestop, tæller hvert minut. Det er derfor afgørende, at der ydes hurtigt og korrekt førstehjælp. På den baggrund indførte Region Midtjylland i 2011 de første otte 112-førstehjælperordninger, hvor lokale borgere får uddannelse i hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter, så de ved mistanke om hjertestop hurtigt kan yde førstehjælp, indtil ambulancen kommer.

På bare få år er antallet af førstehjælpsordninger øget til 21, og yderligere fire kommer til i løbet af 2016.

”Erfaringer viser, at ordningerne bliver brugt i lokalområderne. De områder, hvor der er længere til den professionelle hjælp, er det her et rigtig godt redskab, der kan redde liv. Den tryghed, det giver, vil vi gerne skabe flere steder i regionen”, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

Også Else Ammitzbøll, der er direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland og dermed bl.a. har ansvar for førstehjælperordningerne, mener, at ordningerne er velfungerende.

”Vi kan se, at det skaber rigtig meget tryghed, at der er nogen i lokalområdet, der kan hjælpe til, indtil ambulancen er fremme. Det er et godt supplement til vores professionelle beredskab”, siger hun.

Søger støtte til yderligere ordninger

På baggrund af succesen søger Region Midtjylland derfor støtte til at oprette og drive fem nye 112-førstehjælperordninger i en to-årig periode. Det blev vedtaget på onsdagens regionsrådsmøde.

Det er Sundheds- og Ældreministeriet, der afgør, om regionen får den ønskede. Sker det, vil de nye ordninger træde i kraft i løbet af 2016 og være i drift frem til 2018. Regionen vil således i denne periode have i alt 30 førstehjælperordninger.

De fem nye ordninger vil blive placeret i byer i fem forskellige kommuner:

  • Spjald (Ringkøbing-Skjern Kommune)
  • Ørnhøj (Herning Kommune)
  • Klejtrup (Viborg Kommune)
  • Nimtofte (Syddjurs Kommune)
  • Juelsminde (Hedensted Kommune)

Annonce