Nu over 5.000 registrerede hjertestartere

Regionernes AMK-vagtcentraler kan nu henvise til over 5.000 offentligt tilgængelige hjertestartere, når der ringes 112 om hjertestop. Det såkaldte hjertestarter-netværk har nemlig netop passeret 5.000 registrerede hjertestartere, og på vagtcentralerne har de sundhedsfaglige disponenter adgang til oplysninger om alle disse hjertestarteres placering. 

Det er TrygFonden, som står bag hjertestarter-netværket. Netværket indsamler oplysninger om, hvor i Danmark der findes hjertestartere, og de oplysninger kan bruges af alle til at orientere sig om, hvor den nærmeste hjertestarter findes. Men det er især regionernes AMK-vagtcentraler, som gør brug af oplysningerne, så de i forbindelse med 112-opkald kan henvise til nærmere hjertestarter – og dermed sikre hurtig defibrillering i tilfælde af hjertestop.

Ejerne af hjertestartere tilmelder selv deres hjertestartere til hjertestarter-netværket, og dermed er det langt fra alle landets hjertestartere, som er registreret i hjertestarter-netværket. Men i denne uge passerede hjertestarter-netværket 5.000 registrerede hjertestartere, således at der i skrivende stund i alt er tilmeldt 5.012 hjertestartere.

Dobbelt så meget førstehjælp 

Inden for de sidste ti år er der faktisk sket en fordobling i antallet af hjertestop, hvor der er ydet livreddende førstehjælp inden ambulancens ankomst. I 2010 skete dette i 44 % af tilfældene mod 20 % i 2001, og overlevelsesprocenten er i samme periode steget fra 4 % til 10 %. Det betyder, at 315 personer i 2010 overlevede et hjertestop uden for hospital.

De nye tal kommer fra Dansk Hjertestopregister, der er blevet opdateret med tal fra 2001-2010. Opdateringen er gjort mulig med en donation fra TrygFonden, og det er professor Christian Torp-Pedersen, der sammen med læge og forsker Mads Wissenberg på vegne af regionernes præhospitale ledere har stået for analyserne af de knap 30.000 hjertestop i perioden 2001-2010, der i dag findes i Dansk Hjertestopregister.

”De nye tal viser en meget glædelig udvikling, nemlig at danskerne i stigende grad træder til og yder hjertelungeredning ved hjertestop. Dette er utroligt positivt, for vi ved, at chancen for at overleve et hjertestop uden for hospital er ca. tre gange større, hvis der ydes hjertelungeredning, inden ambulancen ankommer”, siger Mads Wissenberg.

Men tallene fra Dansk Hjertestopregister viser også, at der ligger et stort uudnyttet potentiale i hjertestartere. Det mener Freddy Lippert, akutchef i Region Hovedstaden.

”Efter en målrettet indsats ser vi her effekten af, at danskerne i dag giver hjertelungeredning. Danmark ligger nu godt placeret internationalt, men vi kan gøre det endnu bedre. Vi har endnu ikke set effekten af de mange hjertestartere, der findes i samfundet. De nye tal viser, at der for sjældent anvendes en hjertestarter, før ambulancen ankommer. Der findes formentlig mere end 10.000 hjertestartere i Danmark, men hjertestarterne har ikke været synlige, og folk har ikke vidst, hvor de fandtes”, siger Freddy Lippert.

Fra maj 2011 overgik opgaven med at modtage sundhedsfaglige 112-opkald og hjælpe borgerne ved hjertestop til regionernes AMK-vagtcentraler.

”Vi har store forventninger til, at det sundhedsfaglige personale i fremtiden kan vejlede borgerne til at give hjertelungeredning og samtidig henvise til nærmeste hjertestarter. Dette har et stort potentiale for at redde flere liv”, vurderer Freddy Lippert.

Annonce