Samaritens kommunikationschef: Jeg må stole på direktionen i Stockholm

I den forløbne uge har Samariten ansat sine første tre danske medarbejdere. En af de nye medarbejdere er kommunikationschef Arne Møller, men indtil videre er kommunikationschefens udmeldinger ikke særligt skråsikre, når det gælder Samaritens muligheder for at skaffe finansiering: “Jeg kan jo kun forholde mig til, at direktionen i Stockholm i øjeblikket forhandler med en række kapitalfonde og investorer om at skaffe de penge, der skal til. Jeg kan jo kun gøre én ting, nemlig at stole på den direktion, der er i Stockholm. Jeg er ansat for to dage siden, så jeg kan jo ikke gøre andet end at sige, hvad de siger”. Samtidig mener kommunikationschefen ikke, at det er Samaritens problem, at der lillejuleaften indledes en omfattende konflikt med selskabet.

Samaritens problemer med finansieringen skyldes ifølge Arne Møller den globale økonomiske krise. “Det man skal huske på er, at da det her kom i udbud – det er jo adskillige måneder siden – da åndede alt fred og ingen fare. Nu har vi en global krise. Og det vil sige, at det altså er blevet sværere at få finansieret de ting, som man skal have”, siger kommunikationschefen til TV2/Øst.

Kommunikationschefen vil heller ikke give nogen garanti for, at Samariten rent faktisk komme i gang i Danmark. “Jeg kan jo ikke skrive under på en blankocheck på 258 mio. kr., men jeg kan sige, at det budskab, som direktionen kommer med fra Stockholm, er at der forhandles og at der forhandles med seriøse partnere”.

I denne uge har en række LO-fagforbund varslet, at de fra lillejuleaften indleder en sympatikonflikt mod Samariten. Det vil således ikke kun være reddere fra 3F, som ikke må arbejde for Samariten – på grund af sympatikonflikten må heller ikke medlemmer af de andre fagforbund arbejde for det svenske selskab. Men der mener Samariten ikke er deres problem.

“At de går i konflikt lillejuleaften, det er jo sådan set ikke vores problem. Vi skal jo først starte den 1. september. Det er således, at for at man overhovedet kan indgå en overeskomst i Danmark, så skal man have etableret en virksomhed i Danmark og have et SE-nummer. Alle de ting skal altså være på plads først. Og derudover skal der være en aftale med en arbejdsgiverforening. Så lad os lige tage tingene i den rækkefølge, de skal komme. Jeg kan da godt forstå, at 3F måske er lidt irriterede over, at de ikke har hørt noget. Men med til den her historie hører jo altså også, at Samariten har vundet Storkøbenhavn, og dér er det jo ikke Falck, der har overenskomsten. Dér er det en FOA-overenskomst. Det vil sige, at der er to forskellige fagforbund på banen. Så der er mange bolde, der skal holdes i luften”, siger Arne Møller.

Annonce