Sjællandske ambulancer skal i udbud til efteråret

I 2008 påbegyndte de fem regioner den første runde med udbud af ambulancekørslen – en udbudsrunde, som førte til en omfattende ændring af strukturen i det præhospitale beredskab. I 2008 var Region Sjælland den første region, som afsluttede sit udbud, da svenske Samariten blev udpeget som ny ambulanceoperatør. Samariten opgav imidlertid hurtigt det danske marked, og i dag deles ambulancekørslen mellem Falck og Roskilde Brandvæsen, men nu er de sjællandske ambulancer på vej i udbud igen. Udbuddet starter til efteråret, men allerede nu vil regionen indlede en dialog med potentielle tilbudsgivere.

Frem til 2008 var der i størstedelen af landet aldrig blevet gennemført udbud af ambulancekørslen. I stedet indgik de tidligere amter løbende nye kontrakter med ambulanceoperatørerne. Men en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud førte til, at der i forbindelse med dannelsen af de nye regioner også blev gennemført et landsdækkende udbud af ambulancekørslen.

Region valgte Samariten

Region Sjælland sendte chokbølger gennem det samlede beredskab, da regionen den 23. september 2008 kunne offentliggøre, at man havde afsluttet udbuddet og på den baggrund havde besluttet, at langt størstedelen af den sjællandske ambulancekørsel pr. 1. september 2009 skulle overdrages til et mindre og hidtil ukendt svensk firma, Samariten AB, som havde afgivet det billigste tilbud.

Efter tre kaotiske måneder, hvor både Region Sjælland og Samariten blev hårdt kritiseret for manglende professionalisme, meddelte Samariten imidlertid, at virksomheden ikke kunne skaffe den nødvendige kapital og derfor måtte opgive den sjællandske ambulancekontrakt.

Efter et nyt udbud i 2009 er ambulancekørslen i Region Sjælland i dag fordelt mellem Roskilde Brandvæsen, som varetager opgaven i det gamle Roskilde Amt, og Falck, der varetager opgaven i de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter.

Udbud med seks delaftaler

Nu er Region Sjælland så ved at gøre klar til det næste udbud. Regionen forventer, at udbudsmaterialet vil blive offentliggjort til efteråret, og at der derefter gennemføres et såkaldt begrænset udbud, hvor tilbudsgiverne først skal gennem en prækvalifikation. Som ved sidste udbud ventes det, at udbuddet opdeles i seks delaftaler, nemlig to delaftaler for hvert af de tre gamle amter.

Inden udbuddet startes op, vil Region Sjælland gennemføre en teknisk dialog med interesserede tilbudsgivere. Her skal tilrettelæggelsen af udbuddet drøftes. Dialogen skal efter planen starte i midten af april, hvor der vil blive afholdt møder med hver af de interesserede virksomheder. Ved at afholde enkeltvise møder sikrer regionen, at den enkelte virksomhed ikke får oplysninger om, hvilke konkurrenter, som er interesserede i udbuddet.

En række politikere i Region Sjælland har tidligere givet udtryk for, at de ønsker, at regionen denne gang selv skal byde på dele af ambulancekørslen for at sikre den optimale konkurrence.

Annonce