Socialdemokraterne ønsker faste responstider i storbyer

Hvis det står til Socialdemokraterne skal der fastsættes faste responstider i tæt befolkede områder, hvor mere end 250.000 borgere kan nås inden for 15 minutter, og der skal være ensartede nationale standarder for indretningen af redningskøretøjer, ambulancer, lægeambulancer og akutbiler samt udbygning af speciallægeambulancer til f.eks. transport af små børn. Det er blandt forslagene i Socialdemokraternes sundhedsudspil 2004, “Et sundhedsvæsen i topform”.

“Flere, dyrere og mere specialiserede behandlinger i det danske sundhedsvæsen betyder, at der i disse år foregår store forandringer. For at sikre et sundhedsvæsen med høj lægefaglig kvalitet i international klasse bliver fremtidens sundhedsvæsen organiseret i større enheder, og flere små sygehuse og skadestuer lukker eller får færre funktioner. Udviklingen medfører en stigende utryghed om, hvorvidt man kan få hjælp, hvis akut sygdom eller ulykke indtræffer i hjemmet, på arbejdet eller i trafikken”, skriver Socialdemokraterne i deres udspil. Partiet mener, det er essentielt, at der altid er akut hjælp at hente, hvis man udsættes for en livstruende ulykke, uanset om man bor i by eller på landet. Derfor foreslår Socialdemokraterne at der over en 3-årig periode laves en landsdækkende plan for, hvordan alle danskere sikres adgang til hurtig og relevant akut hjælp uanset afstanden til det nærmeste sygehus.

“Afstanden fra en ulykke og det nærmeste sygehus med akut modtageafdeling er ikke altid det vigtigste, når det drejer sig om liv og død. Det er ofte mere relevant at se på, hvilken type hjælp der gives på ulykkestedet, hvor hurtigt denne hjælp når frem samt hjælpen ved ankomst til sygehuset. I tilknytning til sygehusenes intensive afdelinger skal der etableres udrykningshold, der rykker ud til de alvorlige ulykker eller andre dramatiske hændelser, som kræver ekspertindsats på skadesstedet. Hvor det bymæssige befolkningsgrundlag er til stede, udbygges den akutte indsats med lægeambulance”, foreslår partiet.

Akutplanen bør efter Socialdemokraternes mening sætte fokus på indførsel af ensartede alarmeringstider uanset om anmelderen ringer 112 via fastnet- eller mobiltelefon. Teleselskaber skal forpligte sig til at udlevere oplysninger om stedet for alarmopkald fra mobiltelefon, så ambulancen lettere kan finde vej til skadestedet. Responstider for ambulancer skal dække tidsrummet fra rapporten er indløbet til en relevant behandling er sat i gang på ulykkestedet – altså ikke kun hvornår ambulancen er fremme. I tæt befolkede områder, hvor mere end 250.000 borgere kan nås inden for 15 minutter, aftales faste responstider.

En særlig indsats skal sikre hurtig udrykning og lægefaglig hjælp ved ulykker på alle landets motorveje. Og der skal være ensartede nationale standarder for indretningen af redningsfartøjer, ambulancer, lægeambulancer og akutbiler samt udbygning af speciallægeambulancer til f.eks. transport af små børn.

Partiet ønsker også en opgradering af telemedicinsk og lægefagligt samarbejde med ambulanceberedskabet, således at ambulancer i fremtiden kan køre direkte til det sygehus i landet, hvor den relevante behandling for den ulykkesramte kan tilbydes – frem for blot til det nærmeste sygehus.

Annonce