Stadig problemer med udrykningstilladelser

Indehaveren af det lille redningsselskab Ambulix føler afmagt. For anden gang inden for et år har han måttet vente fem måneder på at Rigspolitiet behandlede en ansøgning om udrykningstilladelse. “Det er klart konkurrenceforvridende, vores største konkurrent skal jo ikke spørge nogen om lov, de kan bare indregistrere udrykningskøretøjer, som det passer dem”, siger ambulanceinspektør Henrik Henriksen, Ambulix, til TV2/Øst.

Baggrunden er, at det lille redningsselskab igen har måttet vente i fem måneder på svar fra Rigspolitiets Færdselsafdeling i forbindelse med en ansøgning om få indregistret et udrykningskøretøj. Til forskel fra det lille Ambulix, så skal Falck slet ikke søge Rigspolitiet om indregistrering af udrykningskøretøjer, da korpset har en generel udrykningstilladelse. Sidste gang Ambulix måtte vente i fem måneder på et svar fra Rigspolitiet, var i august i år. Den gang lovede Rigspolitiets Færdselsafdeling bod og bedring. Dengang ville Rigspolitiet foreslå en regelændring overfor Justitsministeriet, der er den regeludstedende myndighed. Men ventetiden er fortsat fem måneder.

Ambulix havde søgt om at få udrykningstilladelse til selskabets læge, så hun kunne udrykningsmontere sin privatbil. Ansøgningen blev godkendt af politimesteren i Ringsted, men Rigspolitiet sagde nej med den begrundelse, at man ønsker at begrænse antallet af køretøjer med udrykning.

Annonce