Strid om gamle ambulancer i Skåne

Ledelsen og medarbejderne hos den private ambulanceoperatør Sirius Humanum, der varetager en stor del af Region Skånes ambulancekørsel, er endnu engang blevet stærkt uenige – denne gang om udskiftningen af ældre ambulancer. I forrige uge beordrede sikkerhedsrepræsentanten en ambulance på Malmø-stationen taget ud af beredskabet, fordi han mente, at den efter 400.000 km. på landevejen ikke længere var sikker at køre i, men dagen efter gav Arbejdstilsynet tilladelse til, at ambulancen atter kunne sættes i drift. Personalet mener imidlertid, at Sirius Humanum generelt har for mange gamle ambulancer.

Efter en udbudsrunde valgte Region Skåne for to år siden Sirius Humanum som ambulanceoperatør i en stor del af regionen, og samtidig nedlagde regionen sin egen ambulancetjeneste. Falck står for ambulancekørslen i den resterende – og noget mindre – del af Region Skåne. Ambulancekontrakten har en værdi på 300 mio. svenske kr. om året, og regionen har beregnet, at der i løbet af den fem-årige kontraktperiode opnås en besparelse på 60 mio. svenske kr. ved at lade private ambulanceoperatører varetage opgaven.

De medarbejdere, som Sirius Humanum overtog fra Region Skåne, mener imidlertid, at deres arbejdsvilkår på flere områder er blevet forværrede. Ifølge Rickard Uppenberg, der er sikkerhedsrepræsentant for fagforeningen Vårdförbundets medarbejdere hos Sirius Humanum, er der især problemer med ambulancerne, som får lov til at køre for mange kilometer, inden de udskiftes.

I forrige uge fik det Rickard Uppenberg til at beordre en af Sirius Humanums ambulancer i Malmø taget ud af drift. Ambulancens kilometertæller havde på det tidspunkt passeret 400.000 km., og ifølge Rickard Uppenberg betød problemer med metaltræthed og slidte støddæmpere, at ambulancen var farlig at køre i. Det svenske system indebærer, at det i sådanne situationer er Arbejdstilsynet, som skal vurdere sikkerhedsrepræsentantens beslutning, og her valgte man dagen efter at ophæve beslutningen – og ambulancen blev atter sat i drift.

Sikkerhedsrepræsentanten peger imidlertid på, at der efter personalets opfattelse fortsat er et stort problem med ambulancerne hos Sirius Humanum.

Selskabet har 58 ambulancer, hvoraf en altså har passeret 400.000 km., mens en anden har kørt 390.000 km. Indenfor et års tid vil yderligere 10-15 ambulancer have kørt mere end 400.000 km., og personalet er frustrerede over, at Sirius Humanums ledelse ikke har fremlagt nogen planer for de mange ambulancers udskiftning. Sirius Humanum vil godt nok flytte op til fire nyere ambulancer fra Stockholm til Skåne, efter at selskabet har mistet en kontrakt i Stockholm, men ifølge Rickard Uppenberg er det langt fra nok til at løse problemet, for alene i Helsingborg er der tre-fire ambulancer, der er så gamle, at deres tilstand er under al kritik, siger sikkerhedsrepræsentanten.

Sirius Humanum fastholder, at alle deres ambulancer er i god stand og fremhæver, at ambulancerne lever op til lovgivningens krav.

Annonce