Tillidsfolk vil drøfte udbud med politikere

Ambulancekørslen i Region Syddanmark, der i dag varetages af Falck, står foran udlicitering. 3F og tillidsrepræsentanter hos Falck frygter, at den akutte ambulancekørsel og den liggende patientbefordring så vil blive delt på flere entreprenører, hvilket vil føre til alvorlige forringelser i akutberedskabet. Repræsentanter fra 3F holdt onsdag møde med 28 tillidsrepræsentanter for de reddere, der i dag står for ambulancekørslen i Region Syddanmark. De går nu til regionspolitikerne og forklarer dem sagen for at imødegå forringelser.

“Tillidsrepræsentanterne er også sikre på, at der ved en udlicitering vil blive nedlagt en del ambulanceberedskaber. Det giver væsentlig længere transport og længere responstid, som i dag er nede på et minimum”, siger regionskonsulent Jens Ole Juhler fra 3F til Fagbladet 3F.

Jens Ole Juhler pointerer, at den uddannelse, der i dag kræves af ambulancepersonellet, også vil blive forringet, og det vil ramme patientsikkerheden. “Vi vil ikke have, at der kommer ét uddannelsesniveau for akutkørslen og så et andet niveau med færre krav til den liggende transport. Der må stilles krav om uddannelse af personalet svarende til den uddannelse, der i dag kræves for at kunne køre akut ambulance”, siger Jens Ole Juhler.

Kørslen i Region Syddanmark dækker de “gamle” Fyns, Ribe og Sønderjyllands Amter plus det meste af Vejle Amt. “Udbudsmaterialet skal være klar i maj og kontrakterne skal gælde fra 1. juli næste år. Men det må absolut ikke betyde kvalitetsforringelser”, siger Jens Ole Juhler til Fagbladet 3F.

Annonce