Sygeplejersker: Paramedicinere på akutbiler kan koste liv

Region Syddanmarks plan om at lade akutbiler bemande med paramedicinere i stedet for sygeplejersker vil ifølge sygeplejerskerne føre til, at Sønderjyllands tættest befolkede områder får et tredjeklasses præhospitalt beredskab. Og sygeplejerskerne mener, at deres manglende tilstedeværelse på akutbilerne i yderste konsekvens kan koste liv.

“Det kan koste liv”. Så kontant udtrykker anæstesisygeplejerske Gabriela Andersen sig. Hun er en af de sygeplejersker, der bemander de akutbiler, som rykker ud for at redde liv og hjælpe syge og tilskadekomne. Men i løbet af næste år vil ledelsen hos Sygehus Sønderjylland sende anæstesisygeplejerskerne ud af akutbilerne. De skal i stedet bemandes med paramedicinere.

I et notat udtaler den samlede gruppe af sygeplejersker på akutbilerne deres bekymring over ledelsens planer.  “Det svarer til en tredjeklasses præhospital indsats i Sønderjyllands tættest befolkede område. I yderste konsekvens kan det koste liv”, siger Gabriela Andersen til Jydske Vestkysten.

Sygehusledelsen ønsker at frigøre anæstesisygeplejersker, der også kaldes narkosesygeplejersker, til sygehusene. Ændringerne blev sat i gang, fordi der tidligere på året var akut mangel på netop anæstesisygeplejersker, men det er der ikke mere. Alle stillinger er besat. Alligevel ønsker sygehusledelsen fortsat at bemande akutbilerne med paramedinere, blandt andet fordi det giver en besparelse, idet akutbilerne i dag både bemandes med en redder og en sygeplejerske.

“Vi vurderer på det, og i første omgang tager vi det op i det fælles medarbejderudvalg i september. Men vi mener fra ledelsens side, at det er vigtigt at frigøre nogle anæstesisygeplejersker”, siger sygeplejefaglig direktør Ditte Thinggard, Sygehus Sønderjylland, til Jydske Vestkysten. “Det er korrekt, at der i øjeblikket lokalt her i Sønderjylland ikke er mangel på anæstesisygeplejersker, men det kan der være i morgen. Der er en generel mangel på anæstesisygeplejersker i Region Syddanmark. Det tager lang tid at uddanne en anæstesisygeplejerske, og de er attraktive – også i det private sygehusvæsen”, siger Ditte Thinggaard. “Det er jo ikke fordi, at de ikke udfører et godt stykke arbejde i bilerne. Men vi skal ikke længere tilbage end februar og marts, da vi måtte lukke operationsstuer både i Aabenraa og Sønderborg, fordi vi manglede anæstesisygeplejersker”, siger Ditte Thinggaard.

Annonce