Region Syddanmark vil skifte til Trygfondens Hjerteløber-ordning

Fra maj 2020 er det formentlig slut med Region Syddanmarks deltagelse i Dansk Folkehjælps førstehjælperordning, Danmark Redder Liv. Et politisk flertal i regionens præhospitaludvalg vil i stedet skifte til Trygfondens konkurrerende Hjerteløber-ordning. Regionen har lagt vægt på, at Hjerteløber-ordningen har betydeligt flere medlemmer end Danmark Redder Liv.

Et flertal i Region Syddanmarks præhospitale udvalg har besluttet, at Region Syddanmark fremover tilslutter sig Trygfondens Hjerteløber-ordning, ligesom Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Socialistisk Folkeparti valgte at stemme imod.

Region Syddanmark har de sidste godt to år været tilknyttet Dansk Folkehjælps ordning, Danmark Redder Liv.

Formanden for udvalget, Mads Skau (V), har været glad for samarbejdet med Dansk Folkehjælp og mener, at regionen kan tage en masse gode ting med videre:

”Tiden er kommet til, at vi trækker af på, hvilken ordning vi vil benytte os af fremover, og et flertal i udvalget mener, vi bør vælge Trygfondens hjerteløber-ordning. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Dansk Folkehjælp, og vi har fået en masse god læring. De mange gode erfaringer skal vi naturligvis bringe med videre”.

Ønsker fælles løsning med én app

Mads Skau fortæller, at man i prøveperioden har kunnet set, at det har givet udfordringer, at en del syddanskere eksempelvis har tilmeldt sig Hjerteløber-projektet og forventet at blive sendt ud, men at de aldrig får et opkald, fordi de befinder sig i Region Syddanmark, hvor der er et andet setup.

”Det er i vores alles interesse, at vi har den bredest mulig dækning, og det får vi ved at have én fælles løsning i form af én app med mange frivillige på tværs af regionsgrænser. Vi har mange førstehjælpere i Region Syddanmark under Danmark Redder Liv, men endnu flere under Hjerteløber-projektet, og dem bør vi samle i én fælles løsning”, siger Mads Skau.

Danmark Redder Liv har cirka 4.500 førstehjælpere, mens Hjerteløberne har cirka 61.000. Men Trygfonden stiller ikke krav til, at man har gennemført en førstehjælperuddannelse for at blive hjerteløber. Udvalgsformanden fortæller, at flertallet i udvalget dog gerne ser at så mange som muligt har en førstehjælperuddannelse, når de bliver kaldt ud. Derfor ønsker udvalget at undersøge, om Region Syddanmark kan tilbyde en række førstehjælpskurser i hjertelungeredning:

”Vi synes, det giver god mening, at førstehjælperne har en førstehjælperuddannelse bag sig. Omtrent 98 procent af de nuværende hjerteløberne har i forvejen et kursus i hjertelungeredning, men vi vil alligevel gerne undersøge muligheden for at udbyde en række kurser”.

Vil tilbyde veste til førstehjælpere

Regionsrådet i Region Syddanmark har tidligere afsat 1 mio. kr. om året til førstehjælperområdet. Forhåbningen er, at pengene blandt andet kan bruges til uddanne førstehjælperne og uddele førstehjælperveste til dem, der måtte ønske sig en vest og dermed tydeligere signalere, at de kommer som førstehjælpere.

Hvis regionsrådet tilslutter sig udvalgets indstilling, forventer Region Syddanmark at overgå til Trygfondens Hjerteløber-ordning pr. 1. maj 2020, og i den mellemliggende periode vil regionen sørge for ”en god overgang” for de mange førstehjælpere, der nu skal overgå fra Dansk Folkehjælp til Trygfondens løsning.

Beslutningen vedrørende førstehjælperne vil ikke påvirke regionens akuthjælperordninger, der fortsætter som hidtil.

Annonce